Український центр оцінювання якості освіти затвердив характеристики національного мультипредметного тесту 2024 року. 

На сайті опублікували інформацію про кількість завдань із кожного предмета, форми тестових завдань, час на їхнє виконання та схеми нарахування балів.

Тести з української мови та літератури, історії України, біології, хімії і географії міститимуть по 30 завдань. Із математики й фізики треба буде виконати 22 і 20 тестів відповідно, а з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької) – по 32."Усі завдання НМТ відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів", – наголошують в УЦОЯО.
 Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

Якими будуть завдання на НМТ-2024?

Українська мова

Учасники тестування виконуватимуть завдання з української мови у межах основного (обов’язкового) блоку НМТ.

Зміст завдань з української мови відповідає програмі ЗНО і охоплює всі мовні теми, передбачені вивченням у шкільному курсі української мови:

 • фонетика, графіка, орфоепія, орфографія;
 • лексикологія, фразеологія;
 • будова слова, словотвір;
 • морфологія;
 • синтаксис;
 • стилістика;
 • розвиток мовлення.

Кожен розділ програми з української мови представлено пропорційно, як і в тесті ЗНО з української мови. 

Однак розділам "Стилістика" та "Розвиток мовлення" буде приділено дещо менше уваги з огляду на комп’ютерний формат тестування.

Тест з української мови складатиметься з 30 завдань різних форм:

 • з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів (10 завдань);
 • з вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (15 завдань);
 • на встановлення відповідності – "логічні пари" (5 завдань). 

Завдання з української мови оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО: по 1 тестовому балу – за кожен правильно виконаний тест з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності. 

За виконання завдань з української мови можна буде отримати від 0 до 45 балів. 

Результати учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. 

В УЦОЯО обіцяють найближчим часом підготувати демонстраційний варіант блоку НМТ з української мови.

Математика

Тестування з математики учасники проходитимуть у межах  обов’язкових блоків НМТ.

Зміст завдань також відповідатиме програмі ЗНО й охоплюватиме всі теми з алгебри й геометрії:

 • числа і вирази;
 • рівняння, нерівності і їх системи;
 • функції;
 • елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики;
 • планіметрія;
 • стереометрія.

Тест із математики міститиме 22 завдання різних форм:

 •  із вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (15 завдань);
 • на встановлення відповідності – "логічні пари" (3 завдання);
 • відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання). 

Тест із математики не міститиме завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю. 

Завдання з математики оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, яку застосовували у ЗНО: по 1 тестовому балу буде нараховано за кожне завдання з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності. По 2 тестових бали можна буде отримати за кожну правильну коротку відповідь. 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, – 32.

Учасники тестування зможуть користуватися довідковими матеріалами, що містять формули з розділів "Алгебра і початки аналізу", "Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики", "Геометрія".

Найближчим часом Український центр оцінювання якості освіти підготує також демонстраційний варіант блоку НМТ з математики.

Історія України

Тестування з історії України учасники проходитимуть у межах обов’язкових блоків НМТ.

Зміст завдань блоку НМТ з історії України відповідатиме програмі ЗНО з історії України (розділи 6-32) й охоплюватиме події, що стосуються подій другої половини XVI – початку ХХІ століття:

 • Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI ст;
 • Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст.;
 • Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.;
 • Козацька Україна наприкінці 50-80-х рр. XVII ст.;
 • Українські землі наприкінці XVII – в першій половині XVIII ст.;
 • Українські землі в другій половині XVIII ст.;
 • Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.;
 • Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.;
 • культура України кінця XVIII – першої половини XIX ст.;
 • Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.;
 • Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.;
 • культура України в другій половині XIX – на початку XX ст.;
 • Українські землі у складі Російської імперії в 1900–1914 рр.;
 • Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900–1914 рр.;
 • Україна в роки Першої світової війни;
 • початок Української революції;
 • розгортання Української революції, боротьба за відновлення державності;
 • встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні;
 • утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні;
 • Західноукраїнські землі в міжвоєнний період;
 • Україна в роки Другої світової війни;
 • Україна в перші повоєнні роки;
 • Україна в умовах десталінізації;
 • Україна в період загострення кризи радянської системи;
 • відновлення незалежності України;
 • становлення України як незалежної держави;
 • творення нової України.

Тест з історії України міститиме 30 завдань різних форм:

 • із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів (20 завдань);
 • на встановлення відповідності – "логічні пари" (4 завдання);
 • на встановлення послідовності (3 завдання), з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів (3 завдання).

По 1 тестовому балу буде нараховано за завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності.

У завданнях на послідовність:

 • по 3 тестових бали – якщо правильно буде вказано послідовність усіх подій (явищ, фактів, процесів тощо);
 • по 2 тестових бали – якщо правильно буде вказано першу й останню події (перші й останні явища, факти, процеси тощо);
 • по 1 тестовому балу – якщо правильно буде вказано або першу, або останню подію (або перше, або останнє явище, або перший, або останній факт, процес тощо);
 • 0 тестових балів – якщо неправильно буде вказано лише першу й останню події (перші й останні явища, факти, процеси тощо) або відповіді на завдання не буде надано;
 • по 1 тестовому балу – за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих при виборі із семи запропонованих варіантів. 

За виконання завдань з історії України можна буде отримати від 0 до 54 балів.

За таблицею переведення тестових балів результат буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів. 

Найближчим часом УЦОЯО підготує демонстраційний варіант блоку НМТ з історії України.

 
 Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

Українська література

Учасники та учасниці за бажанням можуть вибрати четвертим предметом українську літературу.

Зміст завдань з української літератури відповідатиме програмі ЗНО і охоплюватиме всі теми, передбачені вивченням у шкільному курсі української літератури:

 • усна народна творчість;
 • давня українська література;
 • література кінця XVIII – початку XX ст.;
 • література XX ст.;
 • твори українських письменників-емігрантів;
 • сучасний літературний процес (кінець XX – початок XXI ст.).

Кожен розділ програми з української літератури в тесті буде представлено пропорційно. 

Тест налічуватиме 30 завдань різних форм:

 • із вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (25 завдань);
 • на встановлення відповідності – "логічні пари" (5 завдань).

По 1 тестовому балу буде нараховано за завдання з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності. 

3а виконання завдань з української літератури можна буде отримати від  0 до 45 балів. 

За таблицею переведення тестових балів результат буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів. 

Найближчим часом УЦОЯО підготує демонстраційний варіант блоку НМТ з української літератури.

Біологія

Для проходження НМТ учасники за бажанням можуть вибрати четвертим предметом біологію.

Зміст завдань блоку НМТ з біології відповідатиме програмі ЗНО та охоплюватиме 5 розділів, вивчення яких передбачено в шкільному курсі біології:

 • вступ, хімічний склад, структура і функціонування клітин, реалізація спадкової інформації;
 • закономірності спадковості і мінливості;
 • біорізноманіття;
 • організм людини як біологічна система;
 • основи екології і еволюційного вчення.

Тест із біології налічує 30 завдань різних форм:

 • із вибором однієї правильної відповіді (24 завдання);
 • на встановлення відповідності – логічні пари" (4 завдання);
 • з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (2 завдання).

По 1 тестовому балу буде нараховано за завдання з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності. Від 0 до 3 тестових балів можна буде отримати за кожен правильно вказаний варіант відповіді з трьох можливих. 

За виконання завдань із біології можна буде набрати від 0 до 46 тестових балів.

Найближчим часом Український центр оцінювання якості освіти підготує демонстраційний варіант блоку НМТ з біології.

Географія

Учасники за бажанням можуть вибрати четвертим предметом для проходження НМТ географію.

Зміст завдань блоку НМТ з географії відповідатиме програмі ЗНО з географії й охоплюватиме розділи:

 • загальна географія;
 • географія материків і океанів;
 • фізична географія України;
 • населення України та світу;
 • Україна і світове господарство;
 • регіони та країни;
 • глобальні проблеми людства, сталий розвиток.

Тест із географії налічуватиме 30 завдань різних форм:

 • із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів (20 завдань);
 • відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання);
 • з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів (6 завдань).

По 1 тестовому балу буде нараховано за завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 2 тестових бали – за кожну правильну коротку відповідь. Також по 1 тестовому балу нараховуватимуть за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих при виборі із семи запропонованих.

За виконання завдань із географії можна буде отримати від  0 до 46 балів.

За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів.

Найближчим часом УЦОЯО підготує демонстраційний варіант блоку НМТ з географії.

Іноземна мова

Для проходження НМТ учасники можуть вибрати іноземну мову (англійську, іспанську, німецьку або французьку).

Зміст завдань тестів з іноземної мови відповідатиме програмі ЗНО з іноземних мов і міститиме частини "Читання" та "Використання мови". 

Тести з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької) міститимуть по 32 завдання різних форм:

 • із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох наданих варіантів (5 завдань);
 • на встановлення відповідності (11 завдань);
 • заповнення пропусків (16 завдань).

По 1 тестовому балу буде нараховано за завдання з вибором однієї правильної відповіді, за кожну правильно встановлену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності та за кожен правильно вказаний варіант на заповнення пропусків у тексті. 

За виконання завдань з іноземної мови можна буде отримати від 0 до 32 балів.

За таблицею переведення тестових балів результат буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів.

Найближчим часом УЦОЯО підготує демонстраційні варіанти блоку НМТ з іноземних мов: англійської, німецької, французької та іспанської. 

Фізика

Також учасники за бажанням можуть вибрати четвертим предметом фізику.

Зміст завдань тесту з фізики відповідатиме програмі ЗНО з фізики й охоплюватиме 5 тематичних розділів:

 • механіка;
 • молекулярна фізика та термодинаміка;
 • електродинаміка;
 • коливання і хвилі, оптика;
 • елементи теорії відносності, квантова фізика.

Тест із фізики налічуватиме 20 завдань різних форм

 • із вибором однієї правильної відповіді (12 завдань);
 • на встановлення відповідності – "логічні пари" (2 завдання);
 • відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань).

По 1 тестовому балу буде нараховано за завдання з вибором однієї правильної відповіді і за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності. По 2 тестових бали нараховуватимуть за кожну правильну коротку відповідь. 

За виконання завдань із фізики можна буде отримати від 0 до 32 балів.

За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів. 

Під час виконання завдань із фізики можна буде користуватися довідковими матеріалами: таблицею "Префікси до одиниць SI" і таблицею значень тригонометричних функцій деяких кутів.

Найближчим часом УЦОЯО підготує демонстраційний варіант блоку НМТ з фізики.

Хімія

Четвертим предметом для проходження НМТ учасникиможуть вибрати  хімію.

Зміст завдань блоку НМТ з хімії відповідатиме програмі ЗНО з хімії й охоплюватиме 4 розділи:

 • загальна хімія;
 • неорганічна хімія;
 • органічна хімія;
 • обчислення в хімії.

Тест із хімії налічуватиме 30 завдань різних форм:

 • із вибором однієї правильної відповіді (22 завдання);
 • на встановлення відповідності – "логічні пари" (2 завдання);
 • відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань).

По 1 тестовому балу буде нараховано за завдання з вибором однієї правильної відповіді та кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності. По 2 тестових бали – за кожну правильну коротку відповідь. 

За виконання завдань із хімії можна буде отримати від 0 до 40 тестових балів.

За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів.

Під час виконання завдань із хімії можна буде користуватися довідковими матеріалами:

 • Періодичною системою хімічних елементів (короткою і довгою формами);
 • таблицями "Розчинність основ, кислот,  амфотерних гідроксидів і солей у воді за 20-25 ℃", "Ряд активності металів".

Найближчим часом УЦОЯО підготує демонстраційний варіант блоку НМТ з хімії.

Нагадаємо, 2024-й стане третім роком, коли випускники складатимуть "воєнний" варіант ЗНО – Національний мультипредметний тест (НМТ). 

Тестування не відрізнятиметься кардинально від двох попередніх років, утім організатори планують внести певні корективи у 2024 році. Зокрема, учасники складатимуть НМТ з чотирьох предметів замість трьох, а у перелік необов’язкових повернуться "Географія" та "Українська література".

Інф.: Українська правда

Коментарі

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити