Громадянський актив столиці задає вектор руху для всієї України
Як ми повідомляли, 02.01.2015 в приміщенні будівлі Київради віддані справі НЕБЕСНОЇ СОТНІ активісти МАЙДАНУ провели ПЕРШИЙ круглий стіл з найактуальнішої проблеми сьогодення: "Самоврядування в Україні: зміст, сенс і методологія юридичного оформлення первинного суб’єкта власності – територіальної громади". Вони проаналізували разом з ініціативною групою киян, що давно вже рухаються по заданому життям шляху встановлення конституційного устрою в Україні і оформлення власності територіальних громад районів столиці, деталізували його до нинішніх умов і озвучили в стінах Київради представнику постійної  комісії з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків І. П. Мицканюку.
Таким чином, активісти гуртом задали вектор руху київській громаді, що стане імпульсом для встанорвлення конституційного оаду в Усій Україні. Дискусії, висновки, конституційна методологія за заданим курсом мають бути оприлюднені не лише в ЗМІ, а й на шпальтах друкованих видань, на телебаченні, в соціальній і політичній рекламі. Неприпустимо більше приховувати від киян конституційні засади реального самоврядування, що не були вибудовані з вини всіх політичних лідерів багатостраждальної України.

Нині ж прізвище майданівця, правозахисника Дмитра Павліченка, який разом із робочою групою взяв на себе відповідність оберігати цей процес від фальсифікацій, мотивує всіх киян фахово і професійно включитися у цей конституційний процес (а не громадський рух!), обирати реальний напрямок спільної програми і втілювати в життя складом робочої групи. Діяльність робочої групи обіцяє бути винятково професійною, оскільки вона працює над стратегією, розробленою юридично правовим сектором на чолі з юристом-правозахисницею Риммою Білоцеркоівською. Лідерів–персоналій у цьому процесі не існує. Є єдиний лідер процесу – Конституція України.  Реалізувати її – обов’язок українського народу.

Сподіваючись на послідовників у всіх куточках України, ми оприлюднюємо  програму дій для всіх українців і чекаємо від них активної співпраці.
                                                                
                                               ПРОГРАМА

співпраці Київради та представників територіальної громади по встановленню конституційного ладу в м. Києві шляхом надання територіальним громадам районів м. Києва конституційного статусу публічного власника частини національного багатства України, розташованого на території районів м. Києва

1. Мета Програми

- Встановення конституційного ладу в місті Києві через механізм створення територіальних громад районів Києва, повернення їм їхніх функцій і повноважень первинного суб’єкта місцевого самоврядування та надання їм статусу публічних власників національного багатства України згідно із ст. ст. 5, 13, 14, 142 Конституції України.

2. Проблеми, на розв’язання  яких  спрямована Програма:

- Відсутність конституційного публічного власника національного багатства України територіальних громад районів  м. Києва  і як наслідок – наявність корупційних схем у всіх галузях державного господарства і дефіцит бюджету;

- Нелегітимність всіх владних структур держави унітарної республіки Україна в тому числі в її столиці – Києві;

- Відсутність публічних, відкритих і загально доступних реєстрів власників національного багатства України на балансах територіальних громад, у тому числі і тергромад районів в м. Києві;

-  Відсутність публічних реєстрів власності на балансах територіальних громад  районів м. Києва;

-  Відсутність забезпечення права вибору територіальними громадами районів Києва обирати форму управління на своїй території, що передбачено статтями 140, 143 Конституції України: управляnb комунальним майном безпосередньо, або через утворені ними органи місцевого самоврядування;

-  Відсутність у центральних та місцевих ЗМІ висвітлення широкого кола проблем, пов’язаних з неконституційним устроєм у державі і в Києва зокрема;

-  Наявність реальних та потенційних загроз національній безпеці України:

1)  порушення органами державної влади та органами місцевого самоврядування Конституції та законів України;

2) невиконання обов’язку правового контролю посадовими особами, наділеними повноваженнями згідно з Конституцією України (місцевими головами, головами райдержадміністрацій та Президентом України);

3) відсутність зафіксованого національного багатства України, що призвела до того, що вже нічого зберігати і примножувати, а це свідчить про відсутність основ державної національної економіки та національної безпеки, що є основою суверенітету республіки і гарантом ї національної безпеки;

4) відсутність зафіксованого національного багатства України робить неможливим соціальний захід України (пенсії, соціальний захист. Медична допомога і т.д.

3. Напрямки діяльності  Програми:

- Безпосереднє володіння публічною власністю і взяття під контроль громадян, тергромад управління цією публічною власністю утвореними тергромадою органами місцевого самоврядування;

- Переосмислення історії становлення незалежності держави останні 18 років без публічного власника громадянина України, тергромади і громади держави;

- Реалізація закладеного в Основний Закон та інші Закони України механізму здійснення публічного права власності територіальних громад безпосередньо управляти своєю публічною власністю на своїй території.

- Залучення максимальної кількості із 46 млн. громадян всіх національностей України до реалізації свого власного публічного права власності на національне багатство України, консолідація у спільній господарській діяльності з метою примноження національного багатства України на загальне благо.

4.  Оптимальні шляхи та інструменти вирішення проблем:
 
Київській міській раді депутатів делегуємо виконання наступних завдань:

- Для широкого кола  киян озвучити національну ідею, яка успішно іде країною, а саме – встановлення  конституційного ладу шляхом надання територіальним громадам статусу публічного власника національного багатства України, що дасть гарантію припинення військового  конфлікту в країні і  відновлення держави,  як унітарної республіки Україна.

- Спираючись на досвід громадських діячів–практиків створення територіальних громад у статусі публічного власника національного багатства України (ВГО «Вільний простір», ГО «Правовий простір», ГО «Самоврядна громада», ГО «Громадянське суспільство» та ін.), розробити спільною робочою групою (до складу якої включити депутатів Постійної Комісії Київради з місцевого самоврядування) методичні рекомендації по встановленню конституційного ладу в районах м Києва і в Києві в цілому та оприлюднити їх на всіх каналах ЗМІ Києва.

- Дискусії щодо формування методичних рекомендацій, починаючи з даного столу,  зробити публічними і прозорими.

- у Статут територіальних громад районів Києва включити норми прямої дії ст. ст. 13, 14, 142, 143 Конституції України, ст. 81, 316-318, ст.2 Цивільного кодексу України, а також розділ "Права власності" Цивільного кодексу України.
 
5. Програма конкретних дій для досягненню результату:

1)  Використовуючи інформаційні і людські ресурси МАЙДАНУ як інструменту контролю за кабінетами влади, оприлюднити через місцеві та центральні ЗМІ, теле, радіо ефіри рішення Київської міської ради стосовно початку процесу відновлення конституційного ладу в Києві та рішення про подальше широке висвітлення його у ЗМІ;

2) Зобов'язати Київраду відповідно до ст. 142 Конституції України відкрити рахунки місцевого бюджету тергромад районів м. Києва в органах державного казначейства України;

3) Зобов'язати Верховну Раду опублікувати дані про кількість та склад територіальних громад районів Києва та утворених ними органів місцевого самоврядування відповідно до частини 8 перехідних та прикінцевих положень Закону України «Про органи місцевого самоврядування в Україні»

4) Злбов'язати Верховну України відповідно до частини 8 перехідних та прикінцевих положень Закону України «Про органи місцевого самоврядування в Україні» застосувати методичні рекомендації на місцях з використанням досвіду цивілізованих країн, прийнятих за погодженням, виходячи з практики створення територіальних громад України і законодавства України, а саме: шляхом проведення загальних зборів у районах Києва за місцем проживання, на яких утворити органи місцевого самоврядування тергромадами та прийняти розроблені Статути територіальних громад районів.

 6. Критеріями оцінки виконання програми є:

- Рішення Київради про:

1) створення учасниками круглого столу спільної робочої групи зі складу громадських представників Майдану та інших ініціативних груп, що замаються встановленням конституційного процесу в країні, для розробки методичних рекомендацій по відновленню конституційного ладу в Києві;

2) визнання нелегітимності всіх місцевих владних структур, як таких що не утворювались територіальними громадами районів Києва у зв’язку з відсутністю тергромад і наділення цим структурам статусу в.о.;

3) оприлюднення у ЗМІ даної інформації та офіційних заяв в новинах державних посадовців;

4) надання територіальним громадам статусу публічного власника національного багатства України шляхом проведення зборів громад з формуванням органів управління та прийняття Статутів громад;

5) оприлюднення інформації про початок процесу встановлення конституційного ладу в Києві та про подальше широке висвітлення його у ЗМІ;

6) відкриття рахунків місцевого бюджету територіальних громад районів м. Києва в органах державного казначейства України відповідно до ст. 142 Конституції України;

7) використання  методичних рекомендацій із застосуванням публічного права власності громадян України в тергромадах (ВИЗНАЧАЄМО СТРОКИ).

8) наявність протоколів, фото і відео фіксації діяльності робочої групи по встановленню конституційного ладу в Києві, статей, телепередач та новин київських у центральних каналах щодо її діяльності (ВИЗНАЧАЄМО СТРОКИ).

9) озповсюдження практики застосування норм Конституції України по встановленню конституційного ладу в Києві у друкованому вигляді, оприлюднення їх на сайтах Київради, КМДА (ВИЗНАЧАЄМО СТРОКИ).

10) наявність типового Статуту територіальної громади району Києва на сайтах Київради, КМДА відповідно до норм. ст. ст. 13, 14, 142, 143 Конституції України, ст. 81, 316-318, ст2 Цивільного кодексу України, а також розділ Права власності Цивільного кодексу України – (ВИЗНАЧАЄМО СТРОКИ).

11) протоколи, фото та відео версії проведення круглих столів та семінарських занять із громадськими активістами, органами самоорганізації населення та органами в.о. влади стосовно надання статусу публічного власника національного багатства України територіальним громадам районів Києва вл. (ВИЗНАЧАЄМО СТРОКИ).

12) оформлення публічної власності 10-ти територіальних громад районів м. Києва до (ВИЗНАЧАЄМО СТРОКИ);

13) зберігання, примноження шляхом здійснення господарської діяльності 10-ти територіальними громадами районів м. Києва безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування.

 7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює:
- ініціативна та робоча група на чолі з Д. Павліченком:
- юридично–правовий напрям - ВГО «Вільний простір»  «Правовий простір» та члени робочої групи після відповідного навчання.

Для цього необїідно залучити всіх охочих депутатів Київради, членів громадських логанізацій, активних громадян Києва до спільних дій  з ініціативною групою по створенню територіальних громад районів у Києві за структурою, що оприлюднена на робочому столі. Напрямки діяльності гарантують стабільність і професійність цього процесу.

Голова ініціативної групи РАДИ АКТИВІСТІВ МАЙДАНУ по встановленню конституційного ладу в Україні та м. Києві шляхом створення територіальних громад-власників і суб’єктів публічного права   Д. Павліченко

Як була оприлюднена дана Програма і які питання цікавили її прихильників та опонентів, пропонуємо переглянути на нашому каналі:
Круглий стіл «Самоврядування в Україні розпочнеться з Києва» 02.01.2015

Таким чином, 2 січня 2015 р. кияни продемонстрували свою рішучість увійти в конституційний простір. Іншого не дано. Київська міська рада  мусить підтвердити необхідність надання статусу публічного власника територіальним громадам районів Києва, а значить і підтвердить діями, що виконання чинної Конституції України нині на часі.

Всі обговорення і пропозиції щодо заданої Програми реалізації самоврядування запрошуємо розміщувати в соціальній мережі ФБ,  у групі «Територіальні громади районів столиці».

На основі викладених вимог формуємо  офіційне звернення ініціативної групи до посадовців Києва та України. Залучайтесь і вносьте свої пропозиції, що відповідають Конституції України.

Голова правління ГО «Самоврядна громада», член робочої групи конституційної ініціативи оформлення власності територіальних громад районів Києва  Інна Плотнікова

Інф.: vyhid-e.org.ua

Коментарі

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити