Щороку 10 грудня міжнародне співтовариство відзначає День прав людини
Саме цього дня у 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини, яка є основою міжнародних стандартів у сфері прав людини.
У Загальній декларації прав людини (ст. 21, ч. 3) закріплений і принцип народовладдя: "Воля народу повинна бути основою влади".
До поняття "Права людини" людство йшло тривалий час. Уперше проблему прав особистості порушили французькі просвітителі Жан Жак Руссо і Вольтер. Але пройшло ще майже два століття, перш ніж до цього дозріло людство.

10 грудня 1948 року Організація Об'єднаних Націй прийняла Загальну декларацію прав людини, що проголошує права особистості, цивільні і політичні права і свободи (рівність усіх перед законом, право кожного на свободу і особисту недоторканність, свободу совісті та інші). У Декларації заявлено також, що всі люди мають рівні права, які не залежать від їх особових відмінностей і від різниці в політичних системах їх країн. Декларація не носить обов'язкового характеру. В основу документа були покладені всі напрацювання людської думки, які були на той момент у даному питанні. Це був перший досвід колективної розробки універсального документа з прав людини.

Багато країн включають основні положення Декларації у своє базове законодавство і конституції. Її принципи лежать в основі багатьох пактів, конвенцій і договорів з прав людини, укладених з 1948 року. Найбільш широкими обов'язковими угодами з прав людини, укладеними під егідою ООН, є Міжнародний пакт про цивільні і політичні права і Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, підписані 16 грудня 1966 року. За дотриманням прийнятих пактів, конвенцій і договорів з прав людини спостерігає Верховний Комісаріат ООН з прав людини. Верховний комісар відряджає своїх посланців в різні країни світу для складання звітів про дотримання прав людини на місцях. Якщо права не дотримуються, то в справу вступають трибунали.

Під терміном "механізми міжнародного захисту прав людини” розуміють систему міжнародних органів, що діють з метою здійснення міжнародних стандартів прав і свобод людини чи їх відновлення у випадку порушення.

Комісія з прав людини - універсальний орган, повноваження якого не пов’язані з участю держави в міжнародних договорах про права людини. Комісія складається із представників 53 держав — членів ЕКОСОР, обраних на три роки. За час існування Комісія з прав людини зробила значний внесок у розуміння прав людини та в розвиток міжнародного співробітництва в цій сфері. Вона має широкі повноваження щодо контролю за дотриманням прав людини, проводить дослідження у сфері захисту прав людини.
                                           
Європейський суд з прав людини - правовою основою діяльності Європейського суду з прав людини є Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (яка бере до уваги Загальну декларацію прав людини, проголошену Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.) і Регламент Європейського суду з прав людини. Європейський суд з прав людини — одна з установ Ради Європи, створена для контролю та дотриманням прав і свобод людини та громадянина, закріплених в Європейській конвенції з прав людини, яка була ратифікована 1953 року.
Європейський суд з прав людини розташований у Страсбурзі (Франція).
 

Коментарі

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити