Неоантропи відрізнялися від людиноподібних тварин приблизно так, як сучасний автомобіль з бортовим комп’ютером і кваліфікованим водієм відрізняється від воза з конем без кучера. У процесі свого розвитку людина пережила три революційні стрибки, здійснила три цивілізаційно-расові переходи.
По-перше, це була втілена духовна сутність – оператор, що керує психікою і плоттю. Натомість у тварин є тільки психіка і плоть, які працюють в автоматичному режимі, в тому числі завдяки вродженим і набутим інстинктам (програмам).  Тому тварини – це більше чи менше складні біороботи.
По-друге, людина отримала значно досконаліше базове "програмне забезпечення" (психіку, або душу), подібно як операційні системи новітніх смартфонів незрівнянно вищі в порівнянні з програмами початкових мобільників.   

По-третє, людина отримала значно досконалішу плоть, яка і стала матеріальним носієм згаданого вище революційно нового типу психіки – програмного забезпечення людини-гравця.
        
Втілений дух став невичерпним джерелом творчої активності на планеті Земля. Якщо еволюція архантропів (2,8 млн. – 350 тис. р. тому) і палеоантропів (250–35 тис. р. тому) тривала дуже повільно і її темпи співмірні з розвитком рослинного і тваринного світу, то поява 40 тисячоліть тому «нової людини» – неоантропа, людини-гравця – спричинила вибухові перетворення.
        
Неоантропи відрізнялися від людиноподібних тварин приблизно так, як сучасний автомобіль з бортовим комп’ютером і кваліфікованим водієм відрізняється від воза з конем без кучера. Людина незрівнянно досконаліша за будь-яку тварину. Зокрема, людина була створена як самодостатня і універсальна істота, спроможна використовувати різні джерела живлення, в тому числі повітря і прану (ефір). Завдяки цьому, на відміну від тварин, людина потенційно може нормально жити взагалі без їжі. Інша річ, що вона використовує тільки незначну частку своїх можливостей – подібно як більшість власників смартфонів використовує мізерну частку їх функціоналу.  
        
У процесі свого розвитку людина пережила три революційні стрибки, здійснила три цивілізаційно-расові переходи. Перших людей, які з’явилися на історичній арені 50 тисячоліть тому, в науці прийнято називати неоантропами («новими людьми»), в езотеричній традиції їх називають лемурійцями.
        
Другий революційний стрибок, що відбувся приблизно 25 тисячоліть тому на території Борії (Навколочорномор’я), започаткував формування нової раси, яку умовно називають расою кроманьйонців (зазвичай їх не відрізняють від неоантропів), інші назви – борійці або атланти.
        
Третій Великий Перехід, що відбувся 7,5 тисячоліть тому на території Гіперборії (Північне Надчорномор’я), привів до формування Арійської раси, ранніх представників якої в науці називають трипільцями, а в езотериці – арійцями (тобто ярими, сонячно-потужними, життєспроможними) або гіперборійцями (за назвою родової колиски).
        
Усі ці терміни не є усталеними, тому для позначення трьох революційних модифікацій людини – трьох корінних рас – ми застосовуватимемо терміни «неоантропи», «борійці», «арійці».  
        
Формування нової расової спільноти завжди відбувалося в середовищі існуючої. Базовим чинником переваги нової раси було знаходження нових союзників.   

Далі буде ...

Ігор Каганець
Інф.: sd.org.ua

Коментарі

 

Add comment

Security code
Refresh