Римма Білоцерківська: 01.08.2015 подали позов до Вищого адміністративного суду. Розглядати не квапляться
Про це відома правозахисниця Римма Білоцерківська повідомила на своїй сторінці у Facebook.
До Вищого адміністративного суду України
вул. Московська, 8, м. Київ, 01029
Позивач: Громадянка України Білоцерківська Римма Миколаївна
пров. Фабричний,32, м. Сєвєродонецьк,
Луганська обл., 93400
Відповідач 1: Президент України Порошенко П.О.
вул. Банкова буд.11, м. Київ, 010080
Відповідач 2: Рада національної безпеки і оборони України
вул. Командарма Каменєва, буд.8, м.Київ, 01601
Відповідач 3: Верховна Рада України
вул. Грушевського буд.5, м. Київ, 010080

Адміністративний позов
про визнання незаконною бездіяльності Президента України Порошенка П.О. як гаранта територіальної цілісності України і як голови Ради національної безпеки і оборони України (далі у тексті РНБО) щодо оголошення стану війни, негайного розгляду і прийняття РНБО пропозицій та видання указу щодо введення воєнного стану на адміністративній території Луганської і Донецької області або всій території України та зобов'язання відповідних державних органів вчинити дії щодо відсічі збройній агресії та введення воєнного стану на адміністративній території Луганської і Донецької області або всій території України.

17 березня 2015 року Верховна Рада України прийняла постанову № 254-VIII від 17 березня 2015 року “Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями”.
Відповідно до змісту постанови № 254-VIII від 17 березня 2015 року Верховна Рада України постановила:

1. Визнати тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, російських окупаційних військ, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та відновлення повного контролю України за державним кордоном України.

Таким чином вищий законодавчий орган України - Верховна Рада України офіційно визнала, що частина території України окупована російськими військами, а отже порушена територіальна цілісність Держави Україна, гарантом якої відповідно до ст.102 Конституції України є Президент України.

Крім цього сам Президент України Порошенко П.О. особисто неодноразово заявляв, що загроза з боку Росії безпрецедентно висока (відеозапис із заявою від 05.06.2015р. Президента України Порошенка П.О. знаходиться в мережі Інтернет:
Київ, 05.06.2015
(на 17 хв. 20 сек.)

Сєвєродонецьк, 22.07.15

Наведене є прямою підставою для негайного оголошення стану війни і введення воєнного стану Указом Президента України, виданим на підставі пропозицій РНБО України, у порядку Конституції України, ЗУ ”Про правовий режим воєнного стану” і ЗУ ”Про Раду національної безпеки і оборони України” з огляду на наступні норми чинного законодавства України.

Відповідно до ст.1 ЗУ “Про оборону України” збройна агресія - застосування іншою державою або групою держав збройної сили проти України. Збройною агресією проти України вважається будь-яка з таких дій:
вторгнення або напад збройних сил іншої держави або групи держав на територію України, а також окупація або анексія частини території України.

Відповідно до ч.1 ст.4 ЗУ “Про оборону України” у разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, подає його Верховній Раді України на схвалення чи затвердження, а також вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни.

Відповідно до ч.3ст.4 ЗУ “Про оборону України” з моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій настає воєнний час, який закінчується у день і час припинення стану війни.

Відповідно до ст.1 ЗУ” Про правовий режим воєнного стану” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 28, ст.250) Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Відповідно до ч.1 ст.5 ЗУ ”Про правовий режим воєнного стану” пропозиції щодо введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях на розгляд Президентові України подає Рада національної безпеки і оборони України.

Відповідно до ч.2 ст.5 ЗУ ”Про правовий режим воєнного стану”У разі прийняття рішення щодо необхідності введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях Президент України видає указ про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях і негайно звертається до Верховної Ради України щодо його затвердження та подає одночасно відповідний проект закону.

Відповідно до ч.3 ст.5 ЗУ ”Про правовий режим воєнного стану” Указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України, підлягає негайному оголошенню через засоби масової інформації або оприлюдненню в інший спосіб.

Відповідно до ст.107 Конституції України Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України. Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію указами Президента України.

Відповідно до п.п.1 ч.1 ст.3 ЗУ ”Про Раду національної безпеки і оборони України” функціями Ради національної безпеки і оборони України є внесення пропозицій Президентові України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони.

Відповідно до п.п1 і 2 ч.1 ст.4 ЗУ ”Про Раду національної безпеки і оборони України” відповідно до функцій, визначених Конституцією України та цим Законом, Рада національної безпеки і оборони України приймає рішення щодо:
1) питань оголошення стану війни, загальної або часткової мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях, оголошення в разі потреби окремих місцевостей України зонами надзвичайної екологічної ситуації;
невідкладних заходів із розв’язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України;
2) координує виконання прийнятих Радою національної безпеки і оборони України рішень, введених в дію указами Президента України, і здійснює поточний контроль діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони, подає Президентові України відповідні висновки та пропозиції.

Відповідно до п.п 1 ч.1 ст.11 ЗУ ”Про Раду національної безпеки і оборони України” Голова Ради національної безпеки і оборони України спрямовує діяльність і здійснює загальне керівництво роботою Ради національної безпеки і оборони України;

Відповідно до п.п1 ч.1 ст.12 ЗУ ”Про Раду національної безпеки і оборони України” Члени Ради національної безпеки і оборони України вносять до Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо розгляду будь-яких питань, що входять до її компетенції.

Однак до теперішнього часу стану війни не оголошено, Указу Президента України про введення воєнного стану в Україні чи окремих її територіях не видано, РНБО України не прийняла пропозиції про введення воєнного стану в Україні чи окремих її територіях, а Президент України, як гарант територіальної цілісності і член РНБО України, не вніс на розгляд РНБО України питання прийняття пропозицій про введення воєнного стану в Україні чи окремих її територіях у зв'язку з окупацією окремих районів адміністративної території Луганської і Донецької областей.

Як уже зазначалось вище, у разі збройної агресії стан війни оголошується відповідно ч.3 до ст.4 ЗУ “Про оборону України” і вводиться воєнний стан в Україні або в окремих її місцевостях відповідно до ст.1 ЗУ ”Про правовий режим воєнного стану”, а саме у зв'язку з окупацією окремих районів адміністративної території Луганської і Донецької областей:
1. Президент України як гарант територіальної цілісності України і головнокомандувач, зобов'язаний внести до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни.
2. Президент України як голова і член РНБО України, зобов'язаний внести на розгляд РНБО України питання щодо прийняття пропозицій про введення воєнного стану на адміністративній території Луганської і Донецької області або всій території України.
3. РНБО України зобов'язана прийняти пропозиції про введення воєнного стану на адміністративній території Луганської і Донецької області або всій території України.
4. На підставі пропозицій РНБО України про введення воєнного стану Президент України зобов'язаний видати указ Президента України про введення воєнного стану на адміністративній території Луганської і Донецької області або всій території України та негайно подати його разом з відповідним проектом закону на затвердження Верховній Раді України.
5. Верховна Рада України зобов'язана затвердити указ Президента України про введення воєнного стану на адміністративній території Луганської і Донецької області або всій території України та негайно оприлюднити указ Президента України про введення воєнного стану разом із законом щодо затвердження такого указу Президента України через засоби масової інформації або оприлюдненню в інший спосіб.

Враховуючи наведене, має місце незаконна бездіяльність Президента України та РНБО України щодо оголошення стану війни і введення воєнного стану для відсічі збройної агресії та усунення загрози небезпеки державній незалежності України і відновлення її територіальної цілісності, а саме припинення окупації окремих районів адміністративної території Луганської і Донецької областей російськими військами.
У зв'язку з цим, керуючись Конституцією України, ЗУ ”Про правовий режим воєнного стану”, ЗУ "Про оборону України", Про Раду національної безпеки і оборони України”, ст. 18, 19, 105.106 КАС України,
прошу:
1. Прийняти до розгляду адміністративну позовну заяву.
2. Визнати незаконною бездіяльність Президента України щодо внесення до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни.
3. Визнати незаконною бездіяльність Президента України щодо внесення на розгляд РНБО України питання щодо прийняття пропозицій про введення воєнного стану на адміністративній території Луганської і Донецької області або всій території України.
4. Визнати незаконною бездіяльність РНБО України щодо розгляду питання і прийняття пропозицій про введення воєнного стану на адміністративній території Луганської і Донецької області або всій території України.
5. Зобов'язати Президента України внести до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та внести на розгляд РНБО України питання щодо прийняття пропозицій про введення воєнного стану на адміністративній території Луганської і Донецької області або всій території України.
6. Зобов'язати РНБО України прийняти пропозиції до Президента України про введення воєнного стану на адміністративній території Луганської і Донецької області або всій території України.
7. Зобов'язати Президента України на підставі пропозицій РНБО України ввести указом Президента України воєнний стан на адміністративній території Луганської і Донецької області або всій території України та подати цей Указ на затвердження до Верховної Ради України та подати цей указ на затвердження Верховній Раді України.
8. Зобов'язати Верховну Раду України затвердити указ Президента України про введення воєнного стану на адміністративній території Луганської і Донецької області або всій території України та негайно оприлюднити цей указ Президента України разом із законом щодо його затвердження через засоби масової інформації або оприлюдненню в інший спосіб.

Додаток:
1. Оригінал квитанції № ___________ від ____.07.2015р. про сплату судового збору у сумі 73 грн.08 коп - 1 арк.
2. Копії адміністративного позову для сторін у трьох примірниках- _____ арк.
Громадянка України
___.07.2015 р. ________________ Білоцерківська Римма Миколаївна

Коментарі

 

Add comment

Security code
Refresh