01.10.2010
Відповідно до ст. 11 Конституції України влада зобов’язана сприяти консолідації української нації. Натомість, під прикриттям лицемірних заяв Януковича про єдність українофобська влада цілеспрямовано діє в протилежному напрямі: на розкол України. Яскраве свідчення цього – представлений регіоналом О.Єфремовим, представником блоку Литвина С. Гриневецьким та комуністом П. Симоненком проект нового закону «Про мови в Україні», спрямований на знищення української мови, державний статус якої закріплений у ст.10 Конституції України.
     Законопроект нібито має на меті встановити рівноправність усіх мов, що вживаються на території України у відповідності з «Європейською хартією регіональних або меншинних мов». У мовне законодавство вводиться поняття «регіональна мова», якій хочуть надати, фактично, ті ж права, що й державній.

     Згаданий законопроект суперечить не лише Основному Закону, а й рішенню Конституційного Суду України № 10-рп/99 від 14 грудня 1999 р., в якому чітко роз’яснено порядок застосування української мови:

    1. Положення частини першої статті 10 Конституції України, за яким "державною мовою в Україні є українська мова", треба розуміти так,  що  українська  мова  як  державна  є  обов'язковим  засобом  спілкування на всій території України при  здійсненні  повноважень органами  державної  влади  та  органами  місцевого самоврядування (мова актів,  роботи,  діловодства,  документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом (частина п'ята статті 10 Конституції України).

     2. Виходячи з положень статті 10  Конституції України та законів  України  щодо гарантування застосування мов в Україні,  в тому числі у навчальному процесі, мовою  навчання  в  дошкільних, загальних  середніх,  професійно-технічних та  вищих  державних і комунальних навчальних закладах України є українська мова.

     У державних  і комунальних  навчальних закладах поряд з державною  мовою  відповідно  до положень  Конституції України, зокрема  частини  п'ятої  статті  53,  та  законів  України, в навчальному  процесі  можуть  застосовуватися  та вивчатися  мови національних меншин.

     3. Рішення Конституційного Суду  України  є  обов'язковим  до виконання  на  території  України,  остаточним  і  не  може  бути оскарженим.


     Крім того, автори законопроекту свавільно трактують вимоги самої «Європейської хартії», згідно з якою під захист доцільно взяти саме українську мову, вжи-вання якої штучно обмежується, а її державний статус грубо порушується.  
     Натомість, у проекті закону «червоною ниткою» простежується намагання підтягнути до статусу другої державної не ті мови, які потребують законодавчого захисту, а лише одну мову, яка такого захисту не потребує –  російську.

      Ми засуджуємо спробу зруйнувати фундамент української нації – її мову. Мова – головний ідентифікаційний код нації. Такі зазіхання становлять загрозу цілісності, безпеці й самому існуванню Української нації і Української держави.

      Закликаємо всіх дати рішучу відсіч антиукраїнській вакханалії внутрішніх ворогів України!

    

      Голова Демократичного об'єднання
     "Українська Національна Рада"                         Юрій Пальчуковський

Коментарі

 

Add comment

Security code
Refresh