altВідомий правозахисник і оборонець української мови з Луганська Сергій Мельничук подав до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі (Франція) дві заяви, датовані відповідно 14 та 15 вересня 2012 року. Обидві скарги подані проти держави Україна і стосуються порушення конституційних прав щодо функціонування і розвитку української мови.
Сергій Андрійович Мельничук – автор книжки ”Моя боротьба за мову” (виданої у 2010 р.), член Комісії людських та громадянських прав Світового конгресу українців. С. Мельничук відомий тим, що впродовж багатьох років активно протистоїть проросійським шовіністичним силам, докладає максимум зусиль для відродження української самобутності. Він, зокрема, домігся від університету в Луганську навчати його українською мовою, як і передбачає чинне законодавство.


У першій заяві (від 14.09.2012), Сергій Мельничук скаржиться на державу Україна в особі Луганського міського управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області (ЛМУ УМВС України в Луганській області):

“Конституцією та законами України не встановлено ніяких правових підстав для застосування в роботі органів державної влади Луганської області, яким є ЛМУ ГУМВС України в Луганській області, російської мови у відповідності до Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.

Прошу Суд визнати факт порушення судами України мого права, визнаного в ст. ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод та статті 1 Протоколу № 12 до цієї Конвенції.
Вважаю також за необхідне застосувати статтю 41 Конвенції.
Так, виходячи з порушень статті 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, статті 1 Протоколу № 12 до цієї Конвенції та часу, витраченого на відстоювання зазначених своїх прав з 20.11.2009 року, по сьогодні, затрачених зусиль, коли увесь цей час я змушений відриватися від облаштування свого особистого життя, реалізації своїх особистих здібностей тощо,  справедливим буде відшкодування заподіяної мені моральної шкоди у розмірі 10 000 (десять тисяч) Євро.”

У другій заяві (від 15.09.2012) Сергій Мельничук скаржиться на державу Україна в особі Східноукраїнськоого національноого університету імені Володимира Даля (СНУ ім. В. Даля):

“Я навчаюся  на загальних умовах у вищому державному навчальному закладі, якому присвоєно статус національного, а не в університеті чи групі для національної меншини. Тому надання мені освіти неукраїнською мовою, порушує моє конституційне право на всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України (ч. 2 ст. 10 Конституції України).

Такі дії працівників СНУ ім. В. Даля порушують моє право, визнане в статті 1 Протоколу № 12 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод: «1.Здійснення будь-якого передбаченого законом права забезпечується без дискримінації за будь-якою ознакою, наприклад за ознакою статті, кольору шкіри, раси, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження або за іншою ознакою.
Прошу Суд визнати факт порушення судами України мого права, визнаного в ст. ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод та статті 1 Протоколу № 12 до цієї Конвенції.
Вважаю також за необхідне застосувати статтю 41 Конвенції.
Так, виходячи з порушень статті 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, статті 1 Протоколу № 12 до цієї Конвенції та часу, витраченого на відстоювання зазначених своїх прав з 20.11.2009 року, по сьогодні, затрачених зусиль, коли увесь цей час я змушений відриватися від облаштування свого особистого життя, реалізації своїх особистих здібностей тощо,  справедливим буде відшкодування заподіяної мені моральної шкоди у розмірі 5 000 (п’ять тисяч) Євро.”

Також по темі:

У Луганську побили відомого захисника української мови
 

Коментарі

 

Add comment

Security code
Refresh