altСерій ЩЕГЛОВ

У демократичній державі громадянин, підкоряючись закону, підпорядковується сукупній волі всього народу, реалізованої через законодавчо-виконавчий механізм.
Воля народу змінюється, але замість того, щоб хоча б прагнути встигнути за зміною волі народу, бюрократичні апарати по всьому світу не дозволяють відмовитися від зобов'язань, що стали неактуальними (у тому числі і міжнародних). Навпаки, спираючись на застарілі закони і угоди, народу нав'язуються нові неактуальні закони і угоди, що суперечать волі носія суверенітету.

Демократія і Суверенітет (довідково-просвітницьке)
Зроблю-но я короткий зведений довідник для «ткнути по посиланню, щоб не розмазувати банальності по інтернету» (кому треба, може звіритися з енциклопедіями та підручниками).


Демократія
Демократія - це:
- Не лише поділ влади;
- Не лише змінюваність лідера, правителя і т.д.;
- Не лише вибори;

Демократія - це дієво реалізована влада народу (в тому числі і влада над будь-яким своїм правителем, будь він хоч незмінним тисячу років);

Там, де народ справді керує усім громадським облаштуванням (може без перешкод висловити і реалізувати свою волю якимось доступним способом), там і демократія (навіть якщо немає виборів, немає поділу влади і правитель не змінюється багато років).

Там, де народ не може висловити і дієво реалізувати волю (безпосередньо або через складне делегування влади законодавчо-виконавчому механізму), там демократії немає.

До недавнього часу (в умовах бюрократичного управління і превалювання письмових документів) демократія найбільш ефективно реалізовувалася через поділ і виборність влади. Тепер все змінюється.

У дописемні часи демократія успішно обходилася без поділу влади. Нинішня зміна способу документування (перехід до електронного документування) може привести до того, що демократія зможе обходитися без правителів (а може і до чогось іншого, але всеодно невірно вважати, що демократія неможлива без правителів, виборів правителів і поділу влади).

Єдине, без чого неможлива демократія - це суверенітет народу.

Суверенітет

Суверенітет - це верховенство влади.

Суверенітет може бути нетериторіальним, недержавним і неформалізованим.

Суверенітет повинен бути забезпечений дієвим визнанням (легітимністю) або засобами примусу до визнання (військовими, економічними, політичними, юридичними і т.д.). Способи сукупного забезпечення суверенітету не мають значення - головне, щоб ці способи були достатніми (невизнаний суверенітет - суверенітетом не є).

Той, хто вільний і може не визнавати нічию владу - той і володіє суверенітетом. Суверенітетом не володіє той, у кого виникають (або можуть виникати) обов'язки по чужій волі (незалежно від способу примусу до визнання чужої волі, будь то економічні, політичні, юридичні або військові заходи примусу).

Суверенітетом володіє той, у кого обов'язки виникають виключно з власної волі (через прийняття зобов'язань, включаючи міжнародні зобов'язання). І більше ніяк не виникають. У демократичній державі громадянин, підкоряючись закону, підпорядковується сукупної волі всього народу, реалізованої через законодавчо-виконавчий механізм.

До недавнього часу найбільш ефективним способом забезпечення суверенітету було територіально-державне політичне облаштування. Тепер все змінюється.

Жодна держава вже не здатна забезпечити верховенство влади, що визнається самою державою, оскільки:

- Все більше дієвих механізмів (насамперед політичних і бюрократичних), що перешкоджають реалізації (і навіть своєчасному вираженню) волі носія суверенітету (аж до прийняття і швидкої ратифікації міжнародних зобов'язань). Практично у всіх державах населення навіть не підозрює про необхідність ухвалення тих законів, які в подальшому впливають на життя людей найбільшою мірою. Починаючи з усякого роду захисту авторських прав і закінчуючи тотальними змінами системи управління. Людям незрозуміло для чого все це потрібно, хоча саме реалізація цих законів вимагає значних витрат, податків і додаткових зборів. Звичайно, приймаються і актуальні для населення норми, але все більше надзвичайно ресурсомістких законів, актуальність яких неочевидна (навіть натяку немає на те, що прийняття таких законів відповідає волі народу чи хоча б якоюсь мірою викликане необхідністю);

- Все більше ефективних способів концентрації і реалізації волі не за територіальною ознакою (сучасні комунікаційні та логістичні можливості дозволяють швидко мобілізувати і використовувати в заданій точці значні економічні, інформаційні, політичні та інші ресурси);

- З'являються і ефективно діють нетериторіальні спільності, що володіють фактичним суверенітетом і здатні забезпечити свій суверенітет на достатній для його реалізації час (швидко сформувана по всьому світу значна група може вплинути навіть на прийняття політичних рішень в окремому місті з окремого питання);

- Зміна способу документування впливає на способи забезпечення суверенітету настільки, що навіть військові дії ведуться не для фактичної військової перемоги, а для забезпечення міжнародного визнання злочинності противника. Головним учасником бойових дій стає іноземний телеглядач, який нічого не знає про суть конфлікту. Результат війни залежить від думки іноземного телеглядача, оскільки від цієї думки залежить можливість мобілізації і концентрації як завгодно великої кількості додаткових ресурсів (інформаційних, політичних, фінансових, військових і т.д.) на тій чи іншій стороні. Якщо раніше мирне населення сприймалося воюючими сторонами як прикра перешкода, то тепер на передній план виходить завдання змусити противника нанести найбільший реальний чи уявний збиток мирному населенню, а також приховати злочини своїх підрозділів (за великим рахунком іноземного телеглядача більше нічого не цікавить). Саме на затвердження цієї огидної військової стратегії працює кожен, хто вимагає обов'язкового суду над лідером сторони, що програла (хто ж буде судити переможця). З цього ж і починається участь телеглядача в чужих війнах. І на цьому ж закінчується суверенітет будь-якого народу, що опинився у військовій м'ясорубці (ресурси на війну не закінчаться, поки не буде лінчований лідер, засуджений телеглядачами, що жують бутерброди). Усе спрямовано на те, щоб телеглядачі не усвідомлювали, що суверенітет така штука, яку неможливо зберегти, заперечуючи чужий суверенітет.

- Формальна спадкоємність не відповідає реальним змінам носія суверенітету. Бюрократичні інститути спекулюють навіть тими зобов'язаннями, які раніше відповідали волі носія суверенітету, хоча нинішній носій вже має мало спільного з раніше існуючим. Не кажучи вже про те, що поточна воля носія суверенітету часто прямо протилежна тій, яка заявлялася попереднім поколінням у зовсім інших умовах. У всіх країнах народ змінюється не тільки за складом, але і по відношенню до життя (друге відбувається набагато швидше). Воля народу змінюється, але замість того, щоб хоча б прагнути встигнути за зміною волі народу, бюрократичні апарати по всьому світу не дозволяють відмовитися від зобов'язань, що стали неактуальними (у тому числі і міжнародних). Навпаки, спираючись на застарілі закони і угоди, народу нав'язуються нові неактуальні закони і угоди, що суперечать волі носія суверенітету.

Сергій Щеглов
 

Коментарі

 

Add comment

Security code
Refresh