Під час загальної мобілізації повістки можуть роздавати фактично будь-де: на зупинках громадського транспорту, на блокпостах, у санаторіях та інших місцях. Але на військову службу можуть призвати не всіх чоловіків віком від 18 до 60 років: є певні виключення.
Кого не мобілізують до лав ЗСУ під час воєнного стану, у коментарі РБК-Україна розповів адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич.
Кого не можуть призвати на військову службу

Не всі військовозобов’язані чоловіки можуть бути призвані на військову службу у воєнний стан. Перелік таких категорій визначено статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Детальніше про те, хто може бути призваний на службу добровільно і тільки за місцем проживання:

1. визнані особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Для підтвердження статусу особи з інвалідністю необхідно надати Довідку до Акта огляду МСЕК або пенсійне посвідчення, в якому зазначена група інвалідності. При тому, незалежно яка це група інвалідності у особи. Також іншими документами можуть бути посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

"Що стосується тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я, то такі чоловіки вже пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК) та отримали висновок ВЛК про тимчасову непридатність, при тому, відстрочка у таких чоловіків діє до проходження наступного огляду ВЛК (як правило 2 місяці). Така відстрочка обмежена у 6 місяців", – коментує Антон Маринич.

На практиці така відстрочка може надаватись не більше 2 разів з обов’язковим проходженням огляду і за результатами третього огляду ВЛК має визнати чоловіка придатним до військової служби або виключити з військового обліку по стану здоров’я.

Має знати кожен. Кому точно не вручать повістки під час мобілізаціїФото: Далеко не всі військовозобов’язані чоловіки можуть бути призвані на військову службу у воєнний стан (Віталій Носач/РБК-Україна)

2. чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років

Для підтвердження права на відстрочку надаються такі документи:

    свідоцтва про народження дітей;
    свідоцтво про шлюб;
    якщо шлюб було розірвано, в такому випадку, рішення суду про розірвання шлюбу;
    рішення органу опіки або посвідчення батька (матері) багатодітної сім'ї;

Також утримання можна підтвердити Рішенням суду про стягнення аліментів на дітей або Договором про добровільну сплату аліментів.

3. чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років

Підтверджуючими документами будуть:

    свідоцтво про народження дитини (дітей);
    свідоцтво про смерть одного з батьків або рішення суду про позбавлення другого з батьків батьківських прав;
    рішення суду про розлучення та визначення місця проживання з одним із батьків.

4. чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років

    свідоцтво про народження дитини (дітей)
    довідка до акту огляду МСЕК;
    свідоцтво про смерть одного з батьків або рішення суду про позбавлення другого з батьків батьківських прав;
    рішення суду про розлучення та визначення місця проживання з одним із батьків;
    рішення суду про усиновлення дитини.

5. Чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму. Також – тих, хто потребує трансплантації органа, паліативної допомоги.

Це має підтверджуватися документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність.


Потрібно мати:

    висновок лікарсько-консультативної комісії про стан здоров’я дитини;
    свідоцтво про народження дитини (дітей);
    свідоцтво про смерть одного з батьків або рішення суду про позбавлення другого з батьків батьківських прав;
    рішення суду про розлучення та визначення місця проживання з одним із батьків;
    рішення суду про усиновлення дитини.

6. Чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи;

Для цього потрібні:

    свідоцтво про народження дитини або рішення суду про усиновлення;
    рішення суду про стягнення аліментів на повнолітню дитину або Договір про добровільну сплату аліментів;
    довідка до Акту огляду МСЕК про визнання повнолітньої дитини особою з інвалідністю I чи II групи.

7. усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

Утримання таких дітей підтверджується:

    рішенням суду про усиновлення або документами, що встановлюють піклування;
    свідоцтво про смерть обох батьків дитини сироти;
    рішення суду про позбавлення батьківських прав щодо дитини;
    свідоцтво про народження дитини або ID-картка (для підтвердження віку такої дитини).

8. Чоловіки, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які потребують постійного догляду;

Така категорія чоловіків має надати:

    акт встановлення факту здійснення догляду за одним зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) або посвідчення (довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд. Для отримання одного з цих документів про догляд необхідно звернутись до районної держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради із заявою про здійснення особою такого догляду;
    документи про родинні зв’язки. Якщо догляд здійснюється за дружиною, тоді свідоцтво про шлюб, а якщо за батьками дружини – додатково свідоцтво про народження дружини;
    висновок МСЕК або ЛКК про потребу у сторонньому догляді за дружиною або батьками (батьками дружини).

Має знати кожен. Кому точно не вручать повістки під час мобілізації

Фото: Потрібні певні документи, щоб підтверждити, що ви належите до категорій чоловіків, яких не можуть призвати до армії (zmi.ck.ua)

9. Які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати.

Тепер, щоб отримати відстрочку від мобілізації військовозобов’язаному крім документів про родинні зв’язки та документів про встановлену інвалідність необхідно підтвердити, що відсутні інші працездатні особи, які можуть їх утримувати.

До працездатних осіб відносяться ті, хто не досяг встановленого законом пенсійного віку.

До осіб, які втратили працездатність, відносяться ті, хто досяг встановленого законом пенсійного віку, особи, які досягли пенсійного віку. Це дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, та непрацюючі особи, визнані особами з інвалідністю.

Обов’язок утримувати своїх батьків встановлено у до статті 202 Сімейного кодексу України, при тому право на утримання виникає за умови, якщо батьки:

    є непрацездатними;
    потребують матеріальної допомоги (тобто батьки не мають можливості забезпечити своє гідне існування у зв’язку з відсутністю пенсії чи її низького розміру).

При цьому отримання матір`ю чи батьком доходів, які є більшими за прожитковий мінімум, не свідчить про те, що батько (мати) не потребують матеріальної допомоги.

Непрацездатні громадяни – особи, які досягли встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку, або особи з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю, а також особи, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника відповідно до закону. (абзац сімнадцятий статті 1 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування").

На підтвердження утримання свої батьків (батьків дружини/чоловіка) можуть надаватись:

    договір про сплату аліментів або Договір довічного утримання;
    рішення суду, яким встановлений обов’язок сплачувати аліменти батькам.

Має знати кожен. Кому точно не вручать повістки під час мобілізаціїФото: Призвати не можуть також тих, хто має дружину з інвалідністю, чоловіки, які самостійно виховують дитину до 18 років (Getty Images)

"Щодо відсутності інших працездатних осіб, які зобов’язані утримувати батьків – питання неоднозначне, оскільки може бути двоє працездатних дітей, з яких тільки один утримує, при тому обов’язок утримання залишається і в іншої працездатної дитини", – каже адвокат.

10. опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Для отримання відстрочки такій категорії чоловіків потрібно надати:

    рішення суду про встановлення опіки над особою з інвалідністю, яку визнано недієздатною;
    акт встановлення факту здійснення догляду за особою з інвалідністю I або II групи та Довідка до акта огляду МСЕК про визнання особою з інвалідністю I або II групи;
    висновок МСЕК або ЛКК про потребу у сторонньому догляді та документи про відсутність інших осіб, які можуть здійснювати догляд.

Наступні категорії можуть призвати на військову службу теж добровільно, але незалежно від місця проживання:

1. Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

Навчальні заклади самостійно зобов’язані повідомляти ТЦК та СП про військовозобов’язаних, які вступили на навчання.

Щоб самостійно підтвердити право на відстрочку, необхідно надати:

    наказ про зарахування на навчання, в якому має бути вказана денна або дуальна форма навчання;
    для аспірантів можна підтвердити посвідченням, що видає навчальний заклад;
    студентський квиток також може підтверджувати такий статус але краще отримати довідку від навчального закладу про навчання на денній або дуальній формі навчання.

Має знати кожен. Кому точно не вручать повістки під час мобілізаціїФото: До категорій чоловіків, яких не можуть призвати на службу відносяться виключені з обліку (Віталій Носач/РБК-Україна)

2. наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

Основним критерієм для цієї категорії є статус працівника за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки. Довідка з місця роботи є достатнім підтвердженням для отримання відстрочки. Також такі роботодавці зобов’язані подавати відомості про працівників до ТЦК та СП.

3. Чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, бабуся або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа:

військовослужбовців або працівників, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також особи зі складу добровольчих формувань які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

    свідоцтво про смерть близького родича або рішення суду про визнання зникли безвісти;
    документи, що підтверджують участь загиблого або зниклого безвісти в зоні проведення АТО;
    чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, бабуся або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Для підтвердження загибелі або зникнення безвісти родича треба надати:

    свідоцтво про смерть близького родича або рішення суду про визнання зникли безвісти;
    документи, що підтверджують участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Наступна категорія чоловіків – це ті, які взагалі не підлягають мобілізації:

1. Заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Бронь військовозобов’язаного підтверджується витягом із Рішення Мінекономіки про бронювання такого працівника. Такий витяг надає роботодавець під особистий підпис працівника.

В подальшому працівник не зобов’язаний надавати цей Витяг до ТЦК та СП, оскільки це обов’язок роботодавця. Відстрочка надається на період бронювання, але не більше ніж на 6 місяців.

Має знати кожен. Кому точно не вручать повістки під час мобілізаціїФото: Мобілізації не підлягають народні депутати, працівники органів військового управління (колаж РБК-Україна)

2. Чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і дружину, яка проходить військову службу за одним із видів військової служби.

Для отримання відстрочки потрібно надати:

    свідоцтво про народження дитини;
    свідоцтво про шлюб;
    довідку або наказ, про проходження дружиною військової служби.

3. Народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Тут все просто. Потрібне посвідчення народного депутата України або Верховної Ради АРК.

4. працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, тощо.

Вказані органи самостійно подають до ТЦК та СП інформацію про своїх працівників. Додатково, такі особи можуть пред’явити службове посвідчення, в якому вказаний орган з цього переліку.

До окремих категорій чоловіків, яких не можуть призвати на службу відносяться "Виключені з обліку", а саме:

    визнаних ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку;
    тих, що проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
    засуджених до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;
    засуджених за злочин на час відбування покарання у місцях позбавлення волі;
    тих, хто досяг граничного віку 60 років;
    людей, які втратили українське громадянство.

"Маю констатувати, що Правила військового обліку встановлюють обов’язок для військовозобов’язаних надавати до ТЦК та СП документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених у статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, – підкреслює Антон Маринич.

Він додає: незалежно від того, чи надавали ви такі документи про відстрочку, все одно необхідно мати їх копії (бажано нотаріальні) при собі, щоб можна було пред’явити уповноваженій особі, яка хоче вручити повістку.

Інф.: RBK

Коментарі

 

Add comment

Security code
Refresh