altПитання розробки стратегії для України є вкрай важливим і нагальним. План розвитку України не запропонувала ні влада, ні опозиція.
У відповідь на запит суспільства та сучасні вимоги портал “Воля народу” в розділі "Стратегія для України" започатковує проект “Якою бути Україні: план зміни системи влади”. В рамках цього проекту пропонуємо надсилати для оприлюднення та широкого обговорення свої ідеї, проекти, концепції бачення шляхів до сильної процвітаючої України. Надсилайте свої ідеї, проекти, та пишіть на Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду з поміткою: “Якою бути Україні”.
Усі пропозиції, думки, коментарі щодо цього будуть опубліковані.

Першим публікуємо проект, який запропонувала “Українська Національна Рада”- “Концепцію реформування системи влади в Україні» і запрошуємо до його обговорення:

                                                            КОНЦЕПЦІЯ
                                 реформування системи влади в Україні

                                                                          
                                                         Обгрунтування

   Сила будь-якої держави світу вимірюється заможністю її громадян. Добробут та права і свободи людей забезпечуються системою, яка створена в державі. Щоб досягти високих стандартів життя громадян, недосконалу систему влади необхідно реформувати. Є три шляхи зміни системи влади.          
1. Еволюційний. Він передбачає поступові перетворення, які є наслідком зміни історичних реалій, зміни поколінь, зміни ментальності, свідомості. Це дуже тривалий за терміном процес з непередбачуваним результатом.   
2. Революційний. Він характеризується швидкоплинністю та радикальністю змін. Цей шлях небезпечний для суспільства, бо може пролитися кров невинних людей. Після революції є переможці і переможені, а тому злагоди в суспільстві не буде досягнуто. Революції завжди відбуваються там, де інші шляхи і методи вже застосувати неможливо. Країни, в яких відбулися революційні події, відкидаються за розвитком на десятиліття назад. Як відомо, революцію роблять одні, а її плодами користуються інші. Революція – це знищення існуючого і побудова іншого, яке може бути ще гіршим за нього.
3. Трансформаційний. Він оптимально поєднує елементи еволюції і революції. Трансформувати – означає змінювати усвідомлено, цілеспрямовано, якісно; вносити  нові принципи відносин, впроваджувати нові критерії розвитку суспільства і піднімати його на якісно новий рівень. Трансформація – це рух уперед на вершину цивілізації з урахуванням позитивних надбань минулого. Трансформація проходить глибинно в суспільстві і змінює світогляд кожної людини незалежно від її віку, освіти, фаху. Це всеохоплюючий процес, який неможливо зупинити ніякими діями влади, бо його підтримує, рухає і контролює весь народ, усе суспільство.
Це найбільш прийнятний шлях зміни системи влади для України. “Українська Національна Рада” пропонує концепцію реформування системи влади через трансформацію існуючої системи та реалізацію положень Конституції України.
У концепції наголошується на необхідності зміни системи влади, яка себе вичерпала.                                                                                                                                
Нинішня посткомуністична система влади в Україні утворилася внаслідок об’єктивних і суб’єктивних причин. Об’єктивні – спадок, отриманий від СРСР, де демократія була загнана в рамки партійно-номенклатурного свавілля КПРС, КДБ, МВС, Прокуратури. Демократія була тільки на папері. Тому й існували Соловки, Гулаг, Колима, Сибір, Мордовія та ін., де знищувався прогресивний люд,  де знищувалася свобода, честь, гідність, мораль, людяність де процвітало беззаконня, свавілля, брехня, злодійство. Все це, з її носіями – партійними і комсомольськими лідерами, перекочувало в слабенький організм незалежної України. На початку 90-х років минулого століття не було зроблено люстрації керівників держави, що є суб’єктивною причиною. Україна  отримала хворобу тоталітарного режиму. Цю ситуацію необхідно міняти.
У концепції запропоновано механізм реформування системи влади в Україні.  Його суть полягає у залученні якнайширшого кола громадян до управління державою. Для цього на основі ст. 5 Конституції України створюється колективний орган народовладдя – «Українська Національна Рада», яка об’єднує територіальні громади всіх рівнів. Народ стає владою, а чиновники всіх рангів виконують його волю як структури державного менеджменту.                                                                                      
По всій Україні створюються структури «Української Національної Ради» та відповідні координаційні ради на місцевому рівні (обласні, міські,  сільські та селищні), які утворюють єдину багаторівневу систему справжнього народовладдя.

                                                КОНЦЕПЦІЯ

   Шлях до утвердження України як демократичної процвітаючої європейської держави лежить через зміну системи влади.
 
 Для відповіді на запитання: як реформувати систему влади в Україні, потрібно визначити глибинні причини того перманентно кризового стану, в якому вона опинилася. Найголовніші причини такі:
Недостатньо сформована нація (через недостатньо сконсолідоване суспільство) і недостатній рівень демократії (у сенсі досягнення реального народовладдя).
  Навіть у найрозвинутіших країнах світу спостерігається криза парламентаризму і відсутність справжнього народовладдя через відсторонення народу від управління державою.
    Отже, необхідно: консолідувати українську націю і забезпечити в Україні реальне народовладдя.
                                       
1. Шлях об’єднання української нації

   1.1. Згуртувати українську націю можливо лише за умови об’єднання української еліти. Об’єднана національна еліта має бути локомотивом об’єднання української нації.
     Національно-патріотичні політичні партії та громадські організації діють в Україні розрізнено, тому їхній вплив на ситуацію в державі є слабким.    
    Інтегральна проблема українського суспільства якраз і полягає у відсутності системної скоординованої взаємодії між суб’єктами громадсько-політичного процесу, що є проявом низької громадсько-політичної культури.
     
     Учасники (суб’єкти) цього процесу – це громадсько-політичний актив України, який складається з політичних партій, громадських організацій та активних представників українського суспільства.
    
     Отже для згуртування національної еліти і всього громадсько-політичного активу України потрібно створити єдиний постійно діючий формат скоординованої взаємодії всіх проукраїнських громадсько-політичних сил.
     Формування на їх основі єдиної об’єднуючої партії – не самоціль, головне, щоб чинні партії та громадські організації діяли системно і узгоджено.

     1.2. Отже, в організаційному плані до складу єдиного громадсько-політичного формату має увійти активна частина суспільства:

–    політичні партії демократичного спрямування, які відстоюють національні інтереси України;
–    громадські організації, які стоять на демократичних засадах;
–    активні патріотичні представники українського суспільства.

     Такий формат системної консолідації українського суспільства доцільно назвати: «Українська Національна Рада» (УНР).

     Український формат з такою ж назвою і наближеним змістом уперше був створений у Львові 18 жовтня 1918 р., пізніше в різні часи відновлювався і відповідає національній демократичній традиції.

      Для управління діяльністю «Української Національної Ради» і забезпечення скоординованої взаємодії всіх суб’єктів «УНР» створюється єдиний координаційний орган - «Українська Координаційна Рада» (УКР).
      До його складу входять:

–    уповноважені представники політичних партій;
–    уповноважені представники громадських організацій;
–    визначні представники українського суспільства.

       Пропонується, переважно, консенсусний метод прийняття рішень УКР. Усі члени УКР мають рівні права. УКР вирішує проблеми загальноукраїнського рівня. Діяльність УКР регулюється Регламентом, який приймається УНР.

      За тим же принципом створюються структури «Української Національної Ради» та відповідні координаційні ради на місцевому рівні: обласні, міські, сільські. Вони мають розв’язувати нагальні проблеми, що постають перед місцевими громадами, виробляти конкретні рекомендації стосовно формування місцевої політики та впливу на органи влади на місцях, для центральних органів влади і, в перспективі, стануть юридичними суб’єктами цих територіальних громад, об’єднаних єдиною мережею скоординованої взаємодії.

      Саме «Українська Національна Рада» спроможна стати ідеологічним і організаційним центром єднання української нації.

2. Забезпечення реального народовладдя

    За Конституцією України (ст.5) носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в державі є народ. У Конституції закладений головний принцип демократії: народ панує над державою, тобто є суверенним щодо неї. Якщо ж держава панує над народом, то політична система є тоталітарною.
 
    Отже, необхідно вирішити проблему досягнення реального народовладдя, забезпечивши суверенітет (тобто здійснення верховної влади) народу.
    З юридичної точки зору народ повинен бути не об’єктом, а суб’єктом влади – влади суверенної, влади верховної. Носієм суверенітету(з суверенним правом) може виступати лише один суб’єкт, а всі інші гілки влади вже не можуть бути органами вищої влади (включаючи і Верховну Раду), а виконувати функції державного менеджменту. Ці гілки теперішньої влади підпадають під так зване позитивне право.
   Таким чином, для реалізації ст. 5 Конституції необхідно прийняти низку законів, і насамперед, «Закон про народовладдя», в якому чітко окреслити формат суб’єкта народовладдя, його функції й повноваження, порядок формування тощо.
      
    Вищезгаданий формат «Української Національної Ради» крім функції консолідації суспільства має виконувати і функцію колективного суб’єкта народовладдя. Цей орган був би виразником волі народу, розробляв би стратегію для України, контролював би втілення цієї стратегії в життя. Одна з найголовніших функцій «Української Національної Ради» - формування державного менеджменту (всіх управлінських структур, наділених позитивним правом) та постійний контроль  за ним.

      Отже, необхідно здійснити правове оформлення суб’єкта народовладдя відповідно до 5-ї статті Конституції України. Це все поставить на свої місця. Носієм верховної (суверенної) влади в державі буде вже не Верховна Рада (яка узурпує суверенні права народу), а повноцінний представницький орган народовладдя, що виражає і виконує волю народу.

Суттєвою відмінністю такої форми народовладдя від місцевого самоврядування є те, що структури «Української Національної Ради» місцевого рівня також братимуть активну участь у вирішенні загальнодержавних проблем.
Таким чином, «Українська Національна Рада» стане юридично оформленим органом народовладдя, що базується на багаторівневій системній узгодженій взаємодії територіальних громад (від села до столиці), де діють структури «УНР».

Тоді відпаде потреба у всіляких «асамблеях» (включаючи так звану «конституційну»). Відпаде і проблема засновника суспільного мовлення і т.п., тому що господарем у країні стане народ. Усе це можна здійснити в рамках чинної Конституції України, яка визнана однією з найкращих у Європі. Новий проект Конституції приймати не потрібно, бо це призведе не до вдосконалення політичної системи, а до її ще більшого розбалансування.
Необхідно лише внести поправки в деякі статті Конституції, щоб забезпечити таку систему народовладдя, коли сам народ дає собі закони.
     
      В існуючій системі влади народ позбавлений контролю за владою. Він стає суб’єктом верховної влади ситуативно – на момент виборів (пряма демократія). У той же час увесь народ не може бути представлений у органі народовладдя. Верховна Рада (представницька демократія) не може замінити такий орган: ні за кількістю, ні за якістю членів, ні за її нижчим (позитивним) правом відносно суверена – народу.
  Сучасні потреби демократичного розвитку вимагають збалансованого співвідношення прямої і представницької демократії. Такому оптимальному співвідношенню відповідає концепція партисіпітарної демократії, тобто такої, яка спрямована на забезпечення реальної участі якомога ширших верств населення у здійсненні влади, громадянського контролю над прийняттям рішень, що буде сприяти досягненню справжньої свободи і рівності. Оскільки неможливо перейти до прямої демократії, пропонується змішана форма політичної організації з елементами прямої і представницької демократії.  
     Таким чином, окреслений вище формат «Української Національної Ради» вписується у передове наукове бачення розвитку демократичних інституцій і відповідає концепції партисіпітарної демократії (від франц. participer — брати участь) — тобто демократії участі. На відміну від ліберальної демократії, яка обмежується формально-правовим забезпеченням рівності і свободи, партисипітарна демократія спрямована на досягнення дієвої свободи й рівності, забезпечення реальної участі якомога ширших верств населення у здійсненні влади.

Головні завдання «Української Національної Ради» такі:
1. Виражати волю народу.
2. Сформувати цілісну загальнонаціональну ідеологію.
3. Консолідувати українську націю.
4. Забезпечувати ефективне управління державою.

    Отже, «Українська Національна Рада» – це орган народовладдя та національної консолідації.

   Одвічному прагненню українського народу до єдності та народовладдя відповідає саме формат «Української Національної Ради».
     Базові принципи «УНР»:
- беззастережна відданість національним інтересам;
- цілісність і неподільність Української держави;
- єдина державна українська мова;
- єдина Помісна православна Церква;
- вільність віросповідань;
- пріоритет національного товаровиробництва;
- інтеграція України у світову спільноту на основі національних
  інтересів нашої держави;
- постійна і системна узгоджена взаємодія та консенсусний метод
  прийняття рішень.

Саме в цьому громадсько-політичному форматі вирішаться найнагальніші проблеми: згуртування демократичних сил, що відстоюють національні інтереси України, та об'єднання всієї української нації.

Саме «УНР» має стати виразником волі українського народу. Держава повинна, нарешті, стати виконавцем волі народу.

 Є впевненість у тому, що коли всі українські громадсько-політичні сили, які відстоюють національної інтереси та демократичні цінності, стануть до спільної справи в «Українській Національній Раді», де буде забезпечена системність та ефективність їхньої діяльності, це стане механізмом трансформації суспільства – цивілізованої зміни системи влади в Україні.
       
 2011-2013© Демократичне об’єднання
                  «Українська Національна Рада»


                   www.unr.org.ua    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду     

Усі права застережені. Будь-яке використання цієї Концепції (повне або часткове) дозволяється тільки з посиланням на www.unr.org.ua         
                                              
                                                

Коментарі

 

Коментарі  

 
0 #31 Elinor 12.06.2017 16:31
I see your website needs some fresh & unique articles.
Writing manually is time consuming, but there is solution for this hard task.
Just search for: Miftolo's tools rewriter

Feel free to surf to my web blog ... LamarLammon: http://Margo22.blogspot.co.uk
Цитувати
 
 
0 #30 Kristian 19.05.2017 02:02
Basically desired to emphasize I am pleased I happened on your internet page.


supplemental resources: http://104.131.73.223:8080/profile.php?id=952809 - Article: http://namia.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1810294 - her comment is here: http://www.mypetfinderph.com/author/merlinbrake/ - mouse click the following web page: http://hiendaihoa.com/forum/member.php?u=259791 - mouse click
for source: http://www.syiok.com/author/janiezajac/ - here.: http://test.melonpeel.com/punbb/viewtopic.php?id=8965
- sell: http://smashmansion.com/boards/member.php?u=14760-VonnieBair - about his: http://head1st.com.au/user/profile/456732 - click through the following page: http://forum.genro.pw/index.php?p=/discussion/761/detente-massage-lyon - read the full info here: http://www.srcar.co.kr/?document_srl=306432 - dig this: http://www.gotplant.co.za/author/clevelandja/ - have a peek
here: http://forum.ohmspace.org/member.php?action=profile&uid=170658 - view: http://wikitest.subuya.com/a/massage_lyon
- check it out: http://www.webkurulumu.com/forum/member.php?u=152365-Todd97231
- similar web-site: http://www.doimoicuocsong.com/29018/institut-massage-lyon - just click the next site: http://wiki.smur.org/tiki-index.php?page=UserPagealonzogfqijtczge -
Click at forum.hinzagasht.com: http://www.upyergame.com/index.php?p=/discussion/174/meilleur-massage-lyon - funny post: http://www.kraninger.org/UserProfile/tabid/57/userId/244021/Default.aspx - Click
on forum.hinzagasht.com: http://www.phongvevietnam.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=260163 - visit the
following webpage: http://xn--90aexm.xn----7sbhhfc0bopmrlbe.xn--p1ai/Cheryle9992/2017/05/15/meilleur-massage-lyon.html - sneak a peek at this website: http://singlecoilsound.com/index.php?topic=80989.0 - simply click the next website page: http://www.innscorkenya.co.ke/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=154840 - what
google did to me: http://028ybtg.com/comment/html/index.php?page=1&id=295823 - hop
over to this website: http://www.ciciara.com/groups/massage-lyon-spa/ - this hyperlink: http://cs347.virtualspot.org/doku.php?id=profile_annism21864157 - Highly recommended Internet page: http://www.jol-game.com/forum/viewtopic.php?t=230615 - Source: http://arcondicionadosplitrj.com/user/profile/300
- mouse click the up coming webpage: http://www.soilco.co.za/UserProfile/tabid/611/userId/204730/Default.aspx - go to this web-site: https://www.unciv.nl/w/User:JonnieGottschalk - discover here: https://dance90.net/forum/member.php?action=profile&uid=9464 - you could check here: http://uaeconsumer.com/author/starla36691/ - visit the next site: http://www.advertisingdar.com/author/renatequeal/ - please click the following internet
page: http://www.lazart.ch/wiki/index.php?title=Salon_massage_lyon - killer deal: https://www.redworks.nl/my/wiki/index.php/Institut_de_massage_lyon
- visit my website: http://www.turkbiz.net/en/node/42833 - click through the next website: http://osakaguesthouse.lovepop.jp/osakaguesthouse/?document_srl=5625320 - reference: http://www.fasa1.ir/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=FloraHaigh - website link: http://kiwiclub.jp/userinfo.php?uid=6534 - weblink: https://www.wasted-guild.com/index.php?topic=41254.0
- news: http://serrurerie.top/index.php?title=Utilisateur:HeatherGivens13 - understanding: http://ctroygrupp.ru/forum/member.php?u=50514-AdaBohr716 - Suggested Online site: http://forum.thanhhoafc.vn/member.php?u=191931-ChandaHoar - Link Website: http://excelbaap.com/member.php?u=82558-AVKGail673
- Info: http://hocvienpokemon.com/diendan/member.php?u=29945 - Related Web Page: http://www.tianggengbayan.com/author/bridgetweat/ - please click the
next page: http://www.evdekopekegitimi.net/member.php?u=20670 - similar internet site: http://www.inflablespublicitarios.mx/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2959 - sneak
a peek at this website: http://tejia.shanwi.com/comment/html/index.php?page=1&id=51804 - Full Guide: http://www.fangguang.net.cn/comment/html/index.php?page=1&id=32040
- why not
look here: http://raspelpasbel.hamburg.internetserver.xyz/story.php?title=soins-massage-lyon-2 -

http://publitodi.com/user/profile/915 - http://ministerioengel.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=847 - http://foxexpert.com/demo_socialtime/index.php?do=/profile-21325/info/ - http://www.jualanbarang.com/user/profile/8514 -
http://www.sinoramaholidays.com/asiatourshare/discussion/334/salon-massage-lyon/p1 - http://mamutpolska.pl/item.php?id=2&mode=1 - http://womensmannequins.com/author/winifredmcd/ - http://www.syiok.com/author/janiezajac/ - http://judygiesberg.com/wiki/Spa_massage_lyon - http://adaletforum.com/uye-alysa26y77.html - http://eyecatchyinfo.com/story.php?title=massage-lyon-pas-cher-3 - https://kaloriensparplan.intags.de/en/wiki/index.php/Meilleur_massage_lyon - http://kaglansbygdeforening.se/index.php?title=Seance_de_massage_lyon - http://www.darmowe-ogloszenia.pl/user/profile/8696 - http://www.creativebuzz.ca/user/celinahuggins47/ - http://strictlydating.net/groups/seance-de-massage-lyon-1004108511/ - http://lifinews.co.uk/forum/viewtopic.php?t=1005950 - http://etailogic.com/ottforum/index.php?topic=891.0 - http://faq.regionalavto.ru/viewtopic.php?id=11994 - http://cg028.com/comment/html/index.php?page=1&id=127235 - http://dev-01.forum-contabilitate.ro/forum/member.php?u=1792113-ImaBecerra - http://irlaboratoires.com/author/hattiepease/ - http://applecrew.eu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6881 - http://www.jardimclarice.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1263998 -
http://thebossmarketinggroup.com/blogs/entry/detente-massage-lyon-2017-05-14 -
http://www.jaincenternj.org/UserProfile/tabid/57/UserID/97941/Default.aspx - http://www.alfavisione.net/community/viewtopic.php?f=5&t=3813 -
http://41club.cy.net/UserProfile/tabid/69/userId/7195/Default.aspx - http://befriends.vindme.nl/index.php?do=/profile-1874/info/ - https://multimine.net/forums/profile.php?id=245114 - http://growtopia.lt/index.php?/topic/157-spa-massage-lyon/ - http://www.aceintelligence.com.my/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7290 - http://vwcampers4sale.com/author/chariskauff - http://www.pkv-foren.de/allgemeine-fragen-zur-privaten-krankenversicherung/135662-massage-lyon-france/ - http://www.jardimclarice.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1263998 - http://247ebookmark.com/story.php?title=institut-de-massage-lyon-2 -
http://www.mypetfinderph.com/author/merlinbrake/ - http://www.creativebuzz.ca/user/celinahuggins47/ - http://2pgsj.com/member.php?u=3782 - http://utsgeo.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=25314 - http://www.ciciara.com/groups/massage-lyon-spa/ - http://dev-01.forum-contabilitate.ro/forum/member.php?u=1792113-ImaBecerra - http://wiki.atlatlonline.com/index.php/User:CherieLlanes1 -
http://fayspas.lx.idv.tw/modules/profile/userinfo.php?uid=44509 - http://demo1.ziizn.com/entry.php/19-massage-lyon - http://www.2smarty.it/user/profile/671 - http://www.99cef.org.tw/xoops/modules/profile/userinfo.php?uid=271408 - http://nezumi.my-svr.com/userinfo.php?uid=2307989 -
http://www.audcom.net/art-vs-wiki/index.php/Institut_de_massage_lyon - http://www.srcar.co.kr/?document_srl=306432

صفحه اصلی وب سایت (Belen: http://forum.hinzagasht.com/member.php?u=2568)
Цитувати
 
 
0 #29 Christel 17.05.2017 18:34
Great website! It looks very professional! Keep up the helpful job!


look at this
web-site: http://www.expatsbalt.com/user/profile/2461 - Click
on easternmall.com.my: http://www.bicyclesandparts.com/item.php?id=91968 - look at this
web-site: http://www.tiefegeothermie.de/search/node/http%3A/%252Fwww.elisacavanna.us - relevant
web page: http://hmwiki.mobisy.com/index.php/User:IvorySumpter1 - click
the next website: http://www.equinedentalpractice.eu/?q=content/massage-lyon-croix-rousse-2 - click
over here now: http://boolhosting.info/webid/item.php?id=148021&mode=1 - the full report: http://louispalace.org/UserProfile/tabid/134/userId/44334/Default.aspx - Going Here: http://www.kletterwiki.de/Soins_massage_lyon - internet site: http://www.lanesports-gaming.de/index.php?mod=users&action=view&id=19484 - Learn More Here: http://hondamarine.laketimeboats.com/activity-feed/my-profile/userid/481 - simply
click the next document: http://www.kletterwiki.de/Soins_massage_lyon - look at this now: http://istragrad.ru/forum/profile.php?id=74326 - Highly recommended Online site: http://brawlinthefamily.keenspot.com/forum/member.php?u=172935-KayleeRive - Read the Full Write-up: http://www.vrijetijdgids.nl/author/olivawot164
- for beginners: http://www.socialbookmark365.com/story.php?title=institut-de-massage-lyon-4 - More
about the author: http://apft.edu.in/Default.aspx?tabid=61&userId=736717 - internet: http://forum.xamarincenter.ir/entry.php?24176-seance-de-massage-lyon - click here!: https://forum.socialquantum.ru/member.php?u=356941-PBHFreddie - look what i found: http://www.ninjaevolution.net/ben/viewtopic.php?id=587628 - Read the
Full Content: http://www.unitedcitizensresolve.com/forum/member.php?action=viewpro&member=MoseKreitm - Visit Web Page: http://www.han-ese.nl/~tvdstaaij/wiki/index.php/Gebruiker:KirkDix96866 - Read the Full Piece of writing: http://www.malatyaescort.xn--6frz82g/author/eugenio8325/ - Read
Home Page: http://www.fhtraining-caranthir.co.uk/fluxbb/viewtopic.php?id=4 - i thought
about this: http://pceet075.cern.ch/Tools/ntofwiki/index.php/User:AubreyClark3 - This Webpage: http://str-sambo.ru/component/easyblog/entry/salon-de-massage-lyon.html?tmpl=component&print=1&Itemid=101 - link web page: http://km-krupenko.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=48742
- simply click the next internet site: http://demo1.ziizn.com/entry.php/19-massage-lyon -
helpful resources: http://wiki.husdjuren.se/index.php?title=Massage_lyon_pas_cher
- please click the next web page: http://otvet.hi.ru/32503/massage-lyon-4 - My Source: http://wiki.weiter-machen.de/index.php/Benutzer:JewellVanderpool - click here to investigate: http://hungerwiki.org/index.php?title=Benutzer:CelindaHathaway
- he
said: http://www.camdenhistorywiki.org.uk/index.php?title=User:OnitaGillingham - Read More On this
page: http://robotrackkursk.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=19367 - click the up coming website page: http://www.apartamentoscentro.com/component/k2/itemlist/user/9979.html - Read
A lot more: http://properties.mondexpro.com/user/profile/27238 - like it: http://www.myclassified.in/user/profile/6679
- Suggested Webpage: http://whiskypedia.jp/index.php?title=Massage_lyon_france - simply click the next site: http://globalwebsitesinfo.com/story.php?title=spa-massage-lyon -
Learn Additional: http://www.westfalenzucht.de/sternenstaub/index.php?site=profile&id=26382 - for beginners: http://cherrysushi.songinlife.com/slide/563006
- More hints: http://fbkerch.org/index.php/component/k2/itemlist/user/6561 - read
page: http://ls.xsimpla.ru/blog/1265.html - Read
Far more: http://arcondicionadosplitrj.com/user/profile/300 - click
here!: http://fabrika-dverey.com.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1206 - on front page: https://nationalgasco.net/ActivityFeed/MyProfile/tabid/61/UserId/299572/Default.aspx - click the following webpage: http://taildraggersrc.com/MyBB/member.php?action=profile&uid=2499 - relevant site: http://internationalgarden.com.co/index.php/component/k2/itemlist/user/9560
- article source: http://bechloo.com/user/profile/7868 - click the next
internet page: http://wiki.infra-struktur.de/index.php?title=Benutzer:EleanorHawker - please click the
following web site: http://www.wiki.globalkini.xyz/index.php?title=Massage_lyon_croix_rousse -

http://elmontada.com/member.php?u=468 - http://bestceok.com/xe/?document_srl=321858 - http://forums.chaosragnarok.com/index.php?/topic/31156-meilleur-massage-lyon/ -
https://www.factor61.com/wiki/User:Harlan66V9835 - http://database404.altervista.org/index.php?/topic/9913-massage-lyon-croix-rousse/ - http://www.aasobriedade.org/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=MDLNellie - http://www.biketouringwiki.com/index.php?title=Detente_massage_lyon - http://timvatlieuxd24h.net/entries/221-massage-lyon-pas-cher.html - http://backlink.egynt.org/story.php?id=228243 - http://fbkerch.org/index.php/component/k2/itemlist/user/6561 - http://forumislami.net/uye-linnieoutt.html - http://www.parrocchiasanpioxcagliari.it/UserProfile/tabid/99/userId/83807/Default.aspx - http://www.robino-stoffering.nl/userinfo.php?uid=18703 -
http://whiskypedia.jp/index.php?title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:MargaretHerman1 - http://www.luxcraft.se/forum/viewtopic.php?t=641269 - http://forum.necrotixnetwork.net/index.php?topic=2278.0 - http://www.ungtalk.com/viewtopic.php?id=11125 - http://tut-verkehrt.de/mybb/member.php?action=profile&uid=21639 -
http://socialnetworks.daily-options-picks.info/blogs/viewstory/70436 - http://tailwagz.site-tester-2017.tk/groups/soins-massage-lyon/ -
http://foro.floressoft.com/entry.php/67745-massage-lyon-france - http://www.mobilefud.com/story.php?title=detente-massage-lyon - http://stargate.snu.ac.kr/newbbs/?mid=np_2016_autumn&document_srl=665084 - https://trihelixgaming.com/forums/showthread.php?tid=2490 -
http://hobby.fish/groups/detente-massage-lyon/ - http://www.platinomedia.com/component/easyblog/6634-salon-de-massage-lyon - https://www.hispamar.com.br:443/UserProfile/tabid/57/userId/294546/Default.aspx - http://www.bijmartineingoedehanden.nl/ActivityFeed/MyProfile/tabid/57/UserId/724/Default.aspx - http://www.camdenhistorywiki.org.uk/index.php?title=User:OnitaGillingham - http://istanbulescortsgirls.com/index.php/author/gitapartlow/ - http://www.talkingbricks.be/UserProfile/tabid/61/UserID/90372/Default.aspx - https://www.youstar.community/groups/soins-massage-lyon/ - http://westwoodeducation.com/UserProfile/tabid/61/userId/275757/Default.aspx - http://wiki.weiter-machen.de/index.php/Benutzer:JewellVanderpool - http://www.shahucollegepune.org/UserProfile/tabid/61/userId/2002156/Default.aspx - http://www.tuttofabrodo.it/spinpedia/index.php?title=Institut_de_massage_lyon - http://hungerwiki.org/index.php?title=Massage_lyon_4 -
http://lingmu.weblike.jp/xoops_china/modules/profile/userinfo.php?uid=353357 - http://webserverwiki.com/index.php?title=Massage_lyon_spa - http://www.parrocchiasanpioxcagliari.it/UserProfile/tabid/99/userId/83807/Default.aspx - http://www.shepherdshouseassembly.org/index.php/component/k2/itemlist/user/18497 - http://mxo.hardlinedreams.com/forum/member.php?action=profile&uid=290251 - http://dev-01.forum-contabilitate.ro/forum/member.php?u=1792113-ImaBecerra -
http://hondamarine.laketimeboats.com/activity-feed/my-profile/userid/481 - https://dance90.net/forum/member.php?action=profile&uid=9464 - http://science-marketplace.org/user/profile/3502 - http://thenn.ru/blog/355.html - http://timpclaptop.net/entries/21-soins-massage-lyon.html - http://www.debydo.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5980 - http://eatingtogether.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/61/UserId/76721/Default.aspx

institut massage
lyon: http://easternmall.com.my/index.php/component/easyblog/entry/spa-massage-lyon
Цитувати
 
 
0 #28 Juliana 17.05.2017 17:26
Hi, awesome website you've at this time there.

visit my homepage: http://www.fogbridge.com/Forum/index.php?topic=16903.0 - read this article: http://forum.avtock.ru//viewtopic.php?id=106484 - Click On this page: http://www.createbb.com/forums/member.php?action=profile&uid=220171 - Visit xn--80aaa6cmfh0al4c .xn--p1ai: http://sflocalmag.xyz/blogs/viewstory/17094 - Get More Information: http://www.eird.org/wikien/index.php/User:BridgetEisenhowe - go!!: http://www.shenhaotennis.com/comment/html/index.php?page=1&id=2334 -
click here for info: http://www.avisos-clasificados.cl/author/rubye69011/
- mouse click the next site: http://www.drum-mo.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13135 - mouse click the
up coming post: http://idea.bandargazcity.ir/entry.php?108-hypnose-tabac-lyon - related internet page: http://qdhaiqiao.com/comment/html/index.php?page=1&id=105096 - Related Web Page: http://www.tiefegeothermie.de/search/node/https%3A/%252Fwww.votretherapie.us - have a
peek at this site: http://angel-of-dreams.de/index.php/component/k2/itemlist/user/96045 - check out
the post right here: http://www.fernocas.com/punbb/profile.php?id=18299 - review: http://qdhaiqiao.com/comment/html/index.php?page=1&id=105096 - click the next internet page: http://www.1talent.video/user/view/user/MelanieCob/uid/42199 - Learn Even more Here: http://omnivor.istisch.de/index.php/Benutzer:MckenzieStawell
- read more: http://astrosms.info/community/index.php?p=/discussion/201110/hypnose-tabac-lyon/p1 - site web: http://wiki.smur.org/tiki-view_forum_thread.php?comments_parentId=1162 - Read the
Full Content: https://autism.bx.psu.edu/dropplets/wiki/index.php/Hypnose_ericksonienne_lyon - hyperlink: http://www.ancestralcurios.com/Boards/viewtopic.php?pid=103837 - sneak
a peek at this web-site: http://www.gastrodizajn.sk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=263726 - mouse click the following post: http://toxicskies.co/community/index.php/94585-hypnotherapie-lyon/0 - Read Alot more: http://wiki.atlatlonline.com/index.php/Hypnose_lyon - look at
this web-site: http://nextdoordeals.com/author/florianmccl/ - go
here: https://www.fiorano.com/opensource/forum/discussion/11037/hypnotherapeute-lyon - this post: http://www.rivendellstud.co.za/index.php/component/k2/itemlist/user/15471 -
relevant website: http://lembergtravel.com/component/k2/itemlist/user/96507.html - look these up: http://mycomputer-shop.com/forum/member.php?u=15399-CindyGooss - Read More In this article: http://www.iznikilanlar.com/author/lorapalma97/ - relevant
web site: http://forum.tuquyhai.com/member.php?u=300629-LeonSimmon - see
this site: http://krovmontaj.ru/forum/profile.php?id=16933 - about his: http://www.tiefegeothermie.de/search/node/https%3A/%252Fwww.votretherapie.us - hyperlink: http://wewash.nl/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=166012 - click this: http://hobby.fish/groups/hypnose-a-lyon/ - sneak a peek here: http://www.greenacre.co.za/index.php/component/k2/itemlist/user/1294762 - see this page: https://myaa.com/blogs/entry/hypnotherapeute-lyon -
our website: https://www.monolocostore.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=89314 - a
cool way to improve: http://www.humour-france.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=DannyLille - discover here: http://caroobar.com/author/etheltzb632/ - Going
to xn--80aaa6cmfh0al4c .xn--p1ai: http://naehkreisel.de/user/profile/8254 - helpful hints: http://xn--80ab2boc1d.kz/forum/profile.php?id=27 - Find Out
More: http://watertechexperts.com/vb/member.php?u=9618-ErnieOber - mouse click the up coming website: http://www.sweatsuits.co.uk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=41789 - visit
this backlink: http://uclickr.com/user/profile/787 - visit the up
coming article: http://storycity.fr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=365656 - pop over to these guys: https://www.customcarcorral.com/forum/viewtopic.php?id=473 - check
out this site: http://boolhosting.info/webid/item.php?id=150607&mode=1 - informative post: http://www-aws.eecs.harvard.edu/es271r/index.php/User:SalvatoreNegron -
pop over here: http://www.satokoserv.raidghost.com/forum/profile.php?id=454018 - index: http://www.nationwidetravelbw.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6279 -


http://ponbakery.com/UserProfile/tabid/4072/userId/36485/Default.aspx - http://banglagamer.com/member.php?u=286582-HiramWeiss - http://www.thesteelbrotherhood.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=SharronBil - http://thesyndicatecalendar.com/index.php/component/k2/itemlist/user/66206 -
http://www.byturk.us/entry.php?153-hypnotherapie-lyon -
http://szentgyorgypince.hu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=263464 -
http://community.cosmicradio.tv/discussion/289419/hypnotherapie-lyon - http://lifecos.net/board/72858 - http://www.designengineerlife.com/webboard/member.php?action=profile&uid=291929 - http://polisi.at/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5740 - http://fwls.de/member.php?action=profile&uid=1721 - http://www.developersratings.com/member.php?action=profile&uid=264713 - http://xn--e1akej3c.xn--j1amh/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2043 -
http://www.ditkamusic.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/61/UserId/133217/Default.aspx -
https://turngren.net/forum/viewtopic.php?id=66316 - http://lencontay.com/forum/member.php?u=17660-HollisCarr - http://printing-press.biz/author/octaviabraz/ - http://www.doimoicuocsong.com/27836/hypnose-pour-maigrir-lyon - http://www.pai-ku.com/User:CorinePierce - http://falcoinvictus.com.br/forum/member.php?u=10212-CindaCalla - http://clblamgame.com/member.php?u=6349-RoseannaBu - http://forum.cinetics.com/index.php?p=/discussion/641/hypnose-ericksonienne-lyon - http://www.maskinsptools.no/UserProfile/tabid/300/userId/443406/Default.aspx - http://www.smartrenters.net/member.php?u=19437-Marti20429 - http://maxexamusements.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=913 - http://thelannetwork.com/forum/member.php?u=202216-AbrahamNee - http://hobby.fish/groups/hypnose-a-lyon/ -
http://www.sptools.no/UserProfile/tabid/204/userId/454629/Default.aspx - http://www.china-caic.com/comment/html/index.php?page=1&id=502896 -
http://www.birdingtnq.com.au/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13373 - http://marocopedia.com/index.php?do=/EmilieMvj921/info/ - http://panaparsian.com/bitsupport/index.php?qa=73460&qa_1=hypnotherapie-lyon - http://cherrysushi.songinlife.com/slide/562874 - http://gamezombie.co.uk/wp-content/plugins/zingiri-forum/mybb/member.php?action=profile&uid=1934 - http://temp.iraph-studios.com/wiki/index.php/User:SelmaPoupinel - https://www.shulkercraft.com/forums/viewtopic.php?id=6573 - http://bigfamilyhouse.de/test/index.php?page=User&userID=89982 - http://annonces-occasion.annonces-durables.com/author/hamishreid/ - http://his-harmony.xsrv.jp/userinfo.php?uid=753753 -
http://www.han-ese.nl/~tvdstaaij/wiki/index.php/Gebruiker:RoryBarnhart08 - http://whlouti.cn/comment/html/index.php?page=1&id=215990 - http://lightninglaw.com/UserProfile/tabid/158/UserID/14166/Default.aspx - http://dealworld.xyz/index.php?topic=3494.0 - http://baronaeun.com/?document_srl=42571 - http://devilz-hell.dzh-esports.de/index/users/view/id/25294 - http://www.impt.nl/UserProfile/tabid/57/userId/38342/Default.aspx - http://forumobd2.com/member.php?action=profile&uid=6374 - http://quiltblockpartykit.com/UserProfile/tabid/61/userId/869435/Default.aspx - http://www.elecwiki.com/index.php/Hypnose_pour_maigrir_lyon -
http://storycity.fr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=365656

hypnotherapie lyon: http://xn--80aaa6cmfh0al4c .xn--p1ai/blog/407.html
Цитувати
 
 
0 #27 Elena 17.04.2017 21:50
It's hard to come by educated people for this subject, however, you seem like you know
what you're talking about! Thanks

Review my site :: посетить страницу источник: http://geschenkefuermaenner.info/
Цитувати
 
 
+1 #26 Vasya 04.10.2015 00:08
Мы все время кого-то выбираем,но никогда не оцениваем результаты работы "слуг народа". Вместе с выборами должна производиться оценка работы ранее выбиравшихся путем проставления оценок в дополнительном списке.Вычисленный средний бал должен служить критерием начисления пенсии и показывать уровень доверия конкретному "слуге".
Вся собственность должна принадлежать трудовым коллективам-акционерам,кото рые нанимают менеджеров-управленцев,есл и капитализм,то народный,а не бандитский.Частные предприятия только те,которые человек сам создал,а не украл у народа при помощи "слуг народа".
Цитувати
 
 
+1 #25 Володимир Россо 26.07.2015 19:51
В УКРАИНЕ МОЖНО ЖИТЬ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ ЕСЛИ…!
КАКОЕ ОНО УКРАИНСКОЕ СЧАСТЬЕ или НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ?

1. Национальное богатство Украины и трудолюбивый народ – основа экономического благополучия.
2. Народовластие через территориальную самоорганизацию - громады - первичного субъекта местного самоуправления и структуры всего государственног о устройства.
3. Духовность украинского народа на основе религиозности и гражданской моральности общества с его обычаями и традициями.

Национальное богатство Украины - общенародный источник благополучия граждан (земля, природные ресурсы и недра, государственное и коммунальное имущество) оценивается почти в $2 триллиона. На начало 1992 года оно оценивалось более $3,5 триллионов, но в связи с «прихватизацией » часть государственног о имущества была продана и перепродана, а часть порезана на металлолом или использована по другому назначению (например, вместо цехов заводов - супермаркеты). Таким образом, большая часть недвижимого имущества (государственны х предприятий) оказалась в руках разного рода делков, криминала и олигархов, которые продолжают использовать национальное богатство в своих корыстных целях, а народ богатой Украины живет в недостатке.

Национальное богатство должно быть оформлено на всех граждан Украины и передаваться только в управление (как в аренду) эффективным менеджерам на конкурсных и взаимовыгодных условиях и соблюдении таких требований: в цене продукции и работ (услуг) заработная плата должна составлять не менее 20-30%; прибыль делится 50% ФОНДу национального богатства (Реестр национального богатства и собственников), 50% объекту управления национальным богатством, в том числе 20% управляющим менеджерам и 30% на развитие).
Национальное богатство приумножается трудом всех граждан.
Стоимость такого управления объектами национального богатства может быть не ниже депозитной ставки или процента земельной ренты.
Например, в среднем 10% в год. Такой подход используется цивилизованными экономиками всего мира.

В таком случае, доход от эксплуатации национального богатства должен составлять $200 миллиардов в год. Если этот доход делить между 40 миллионами граждан Украины, то каждому будет начисляться по $5000 ежегодно. Таков должен быть самый минимальный доход на душу населения в Украине.

Что такое $5000 или 100 000 грн. в год? Это 15 000 грн. – коммунальные услуги (компенсация); 15 000 грн. – медицинское обслуживание (компансация); 15 000 грн. – все виды образование вместе с дошкольными учрреждениями (компенсация); 48 000 грн. - социальное обеспечение (пенсионное, пособие по-безделию); 7000 грн. – общественный транспорт. При этом налогообложение бизнеса должно быть суммарно не более 30%, а подоходный налог с граждан не более 10% (до 30 000грн.) - 20% (свыше 10 млн.грн.), Единый Социальный Взнос и медстрахование не более 15%.
Таким образом, все граждане Украины могут жить по-новому, по-человечески и счастливо. Все, что касается жизнеобеспечени я гражданина, может быть обеспечено за счет разумной эксплуатации национального богатства на пользу всем гражданам. Во всем остальном (питание, предметы роскоши и другие желания могут достигаться путем зарабатывания столько сколько нужно). Это также обеспечивало бы и тех, кто временно не трудоустроен, но по минимуму (питание, жилье, одежда...). Таким путем должны реализовываться все права граждан Украины, гарантированные Конституцией.

Что бы реализовать ЭТО ЖЕЛАНИЕ необходимо всего лишь ВЫПОЛНИТЬ Конституцию Украины и реализовать НАРОДОВЛАСТИЕ путем проведения Общих собраний (конференций) жителей территориальных громад, принять Уставы громад, создать Реестр собственности и собственников, Комитеты избирателей, Комитеты общественных представителей по всем направлениям жизнедеятельнос ти, учредить (переоформить правоустанавлив ающие документы) существующие органы местного самоуправления и государственной власти путем внесения дополнений в Положения о таких органах (Советы, Исполкомы, Суды, Милиция, Прокуратура и другие) в каждой громаде, в которых в качестве контроля за деятельностью чиновников будут Общественные Советы и Ревизионные комиссии, как представители собственника – территориальной громады. Территориальная громада нанимает руководителей местных органов власти на контрактной основе. Чиновники четко осознают кто их учредитель – основатель и хозяин. В таком случае чиновники будут наняты народом и служить ему, а народ будет осознавать, что чиновники его обслуживают. Это поднимет высокую ДУХОВНОСТЬ и мораль граждан, реализуя принцип от каждого по способности - каждому по его труду. ГРАЖДАНСТВО УКРАИНЫ будет в большой цене и потерять такие блага за нарушение закона никто не захочет. Вот с этого момента и заживем счастливо.

Все это нужно было сделать после принятия Конституции Украины в 1996 году. Однако так получилось, что советская, тоталитарная, административно -командная система, переродившаяся еще в криминальную и олигархично-клановую, не изучив рыночные отношения цивилизованного мира, взяла на себя право распоряжения национальным богатством от имени народа и территориальных громад, что не соответствовало букве и духу Конституции, Гражданского Кодекса и других Законов Украины, которые были приняты и трактованы не соответствуя Основному Закону – Конституции Украины.

Сегодня, когда система власти подлежит коренному изменению на цивилизованную (по примеру других стран с развитыми экономиками, где граждане живут за счет национальных богатств и не бедствуют). Украина обладатель колоссальных природных ресурсов. Еще 25 лет назад Украина входила в 10-ку мировых экономик мира и сегодня знимает не последнее место по природным ресурсам, промышленному и аграрному потенциалу.

Особо придумывать ничего не нужно, все уже заложено в Конституции и Законах Украины, которые нужно исполнить, поправить и внести дополнения, что бы гражданам Украины как читалось, так и исполнялось.

ЭТА ОБЩАЯ ЦЕЛЬ МОЖЕТ ОБЪЕДИНИТЬ ГРАЖДАН УКРАИНЫ.

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРУППЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРОМАД.
Чем скорее это произойдет, тем раньше пройдет съезд инициативных групп территориальных громад, уполномоченных от своих жителей и с их подписями под Актом провозглашения перезагрузки власти в Украине, и Верховная Рада Украины по массовому желанию граждан должна будет принять Акт перезагрузки власти в Украине на самых прогрессивных принципах современного цивилизованного мирового сообщества.

АКТ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ (ПРОЕКТ)
дополняйте... вносите свои предложения по тексту...
https://www.facebook.com/notes/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE/%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5/716897975096342
Цитувати
 
 
0 #24 France 27.06.2015 12:01
Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other sites?
I have a blog based upon on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my visitors would enjoy your work.
If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e
mail.

Also visit my blog - traffic with anthony review: http://epartsoutlet.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10756
Цитувати
 
 
0 #23 Mariano 12.01.2015 08:06
Unexpected expenses can leave you looking for quick cash, whether.Feel free to surf to my website - title loans: http://horrorsquad.horrorshow.com/node/83476
Цитувати
 
 
+1 #22 Александр 29.10.2014 19:54
Прочитавши статтю по зміні системи влади, ВГО "Народний Парламент України" на жаль не побачили суттєвих змін по зміні системи влади. Те що пропонує, шановний Вадим Петриченко нам нагадує флірт або що в лоб що по лбу або хрен редьки не солодше. На наше переконання щоб змінити кардинально систему управління державою необхідно провести революційні ді щоб не працювала ця ганебнаа імітаційна конституційна демократія, з її цинічним виборчим законодавством "не той виграє хто голосує, а лише той хто рахує та у кого влада" яка спеціально створена для рабів. Замість цієї системи запровадити нові виборчі правила обрання осіб які балотуються в державні та місцеві органи влади. Таким правилами повинні стати цивільно трудові відносини ТРУДОВИЙ ДОГОВІР між суб"'єктами виборчої системи які встановлюються між представниками громадян України із 24 областей України в особі "Працедавця" та кандидатами в державні та місцеві органи влади в особі "Виконавця Цей Т РУДОВИЙ ДОГОВІР несе в собі функціональні права та обов"язкиУкраїни які в судовому порядку оскардженню не підлягають тому що це є Воля більшості а Воля більшості це і є Закон для всіх; юридична відповідальніст ь за невиконання наказів більшості: позбавленням мандата, позбавлення волі сроком на 10 років бенз права амнісції та з конфіскацією його майна.
Тільки при таких умовах відбудеться реальна влада більшості її громадян. Відбудеться розділення влади та бізнесу. Та найголовніше зможемо покарати всіх винних у знищенні громадян України та повернемо кожному його стартовий капітал. Якщо хтось не зрозумів про що йдеться, ми пропонуємо за телефонувати нам на конт.телефон 0636141211 або на нашу електронну адресу: aleksandr_vreti
Цитувати
 

Додати коментар

Захисний код
Оновити