Портал ВОЛЯ НАРОДУ публікує інтерв’ю політиків та
    авторитетних представників громадськості на найактуальніші
    теми, які є визначальними для стратегії України.
    Пропонуємо Вашій увазі відповіді на запитання ВН 

    автора багатьох фундаментальних книг і статей про
    утвердження української державності
, доктора економічних
    наук, професора,
громадського діяча Івана БЕЛЕБЕХИ

  1. Яким має бути механізм контролю народу за владою?

 – В умовах існуючої державної моделі, коли народ не допущений до управління  державою, країною, контроль народу не можливий. Він може бути «створений» на папері як проект, як віртуальна схема, але в життя її впровадити неможливо.
 Існуючу державну модель, де керують державою олігархи, удосконалювати можна, але удосконалити – неможливо. Цю модель можна і треба демонтувати та впровадити  реальну волю народу – народну державу, у якій влада належатиме народу, нації. Така державна модель називається  українська  національна держава. Зауважимо, що феномен національної держави – це не політична, не націоналістична, а чисто наукова постановка проблеми, хоча вона й містить у собі згадані мотиви. Ключові слова цієї науки – українська нація має левову частину суспільства.

2. Які зміни потрібно внести в Конституцію?

 – Конституція має чітко і однозначно зафіксувати такі позиції:
 а)державу має очолювати  титульна нація, тобто українська нація, яка займає у структурі населення 80 %;
 б) президентом України має бути тільки українець – представник титульної нації;
 в) владу в Україні мають очолювати дві особи: президент і патріарх.
 Держава – це продукт світогляду української нації та християнської православної віри. Українська  Національна Держава  має складатися з світської та духовної влади, як  логі- чна єдність і неподільність. Державна влада, очолювана Президентом і Патріархом, не має статусу  вищої правової інстанції. Такий статус надається спеціальному наддержавному органу – Вищій Національній Наглядовій Раді України (ВННРУ). Вища управлінська влада належить Президенту(або Гетьману) та Патріархові з такими  структурами: Національні Збори, Правова система, Уряд, Самоврядування, Духовна сфера, Національний Банк.
Схема державної влади може мати такий варіант:


 

Це президентсько-патріарша модель української національної державності, у якій вирішальна роль належить народові. Вища Національна Наглядова Рада України – символ  Українського народу, Президент і Патріарх – очільники держави. Президент очолює світську владу, Патріарх– духовну. Гарантією справедливого державно-суспільного ладу (як цього вимагає Українська Національна Ідея)  пропонується триєдина влада: президент, патріарх і народ.
 Без такої єдності влада обов’язково потрапить у тенети корупції. З метою недопущення узурпації державної влади Президентом чи Патріархом, за Конституцією, утворюється спеціальний орган, який наділяється правом негайного позбавлення кожного з них посади, а в разі потреби – арешту та засудження. Цей орган – Вища Національна Наглядова Рада України (ВННРУ). 
Президенту надається право призначати і звільняти віце-президентів на свій розсуд і під його особисту відповідальність, не узгоджуючи ні з ким свої рішення. Він відповідає тільки перед народом.

3. Як реформувати  партійну систему в Україні в інтересах народу?

 – В Україні функціонує майже 200 політичних і більше тисячі громадських організацій з різновекторними ідеологіями, що вносить дезорганізацію в суспільно-державне і політичне життя країни. Усі ці структури призвели до катастрофічної руйнації України.   В умовах національної держави розв’язуються усі життєві проблеми, а тому полі-
тичні партії втрачають свій  смисл. Через етнічні групи держави вирішуються  великі і малі проблеми. Етнічні групи очолюються лідерами.

4. Яким Ви бачите механізм об’єднання української нації?

  – Нація буде об’єднана дуже швидко, якщо знайдеться така патріотична сила, яка скаже: «Українська націє, візьми владу в свої руки! Вона твоя і ніяк не національних меншин». Нині, на жаль, в Україні немає такої  потужної  сили, яка б очолила похід  нації до державного управління.
 Українська нація два рази продемонструвала свою волю перебрати владу в свої руки:       1 грудня 1991 року і восени 2004 року, спалахнувши найвищою формою патріотизму.      А влада погасила цей ентузіазм.
  Нині треба йти в народ і пояснювати, що він є господарем держави і країни, а не прези- денти, не Верховна Рада і не уряди. Хай цю доленосну місію візьме на себе «Українська Національна Рада»!
5. Як необхідно реформувати виборчу систему і відділити владу від бізнесу?

 – Оскільки в Україні національні політичні партії, фактично, відсутні, вибори повинні відбуватись тільки за можаритарною системою. Національні Збори України ухвалюють Закон про вибори та ротацію депутатів. Встановлюється квота чисельності депутатів у місцеві управи та Національні Збори. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдуми, народну та місцеву ініціативи тощо.
   За всіма законами демократії виборча система в національно-демократичній Україні має
грунтуватися на таких основоположних принципах:
 1. Норми представництва етносів у виборних структурах державної влади та органах самоврядування мають бути твердими і незмінними.
 2. Дотримання норм представництва має забезпечуватися всією системою влади та громадськості.
 3. Категорична заборона антидержавної, антиукраїнської агітації та пропаганди. міжнаціональних суперечок, всілякої ксенофобії.
 4. Заборона втручання у виборчі процеси закордонних комівояжерів, політтехнологів, спецслужб.
 5. Вважати кримінальним злочином підкуп виборців, обман їх, маніпулювання людською свідомістю заради отримання голосів виборців.
 6. Категорична заборона допуску до балотування в депутати осіб, які виступають з програмами, що суперечать Конституції України, зокрема про державну двомовність, подвійне громадянство, відновлення СРСР тощо. 
 7. Заборона балотування у депутати всіх рівнів бізнесменів, які мають великий бізнес, з метою запобігання системі використання важелів влади у корисливих цілях.
 8. У виборчих змаганнях заборонити кандидатам у депутати ображати суперників, поширювати неправдиву інформацію, поводити себе брутально стосовно виборців, органів та осіб державної влади, виборчих комісій.  
 9. Виборча агітація має обмежуватися тільки програмними засадами  або особистими проектами стосовно майбутньої депутатської діяльності.
 10. Заборонити і вилучити з суспільства злочинну комуністичну систему, яка скоїла у 1918-1991 роках геноцид української нації, а в сучасних умовах постала на політичній арені у вигляді прямих і завуальованих носіїв україноненависницької ідеології: КПУ, СПУ, ПСПУ та їм подібних резидентів закордонних недругів, що не полишають надій позбавити Україну її суверенітету.
 11. Виборці мають право безперешкодно відкликати депутата, групу депутатів, цілу фракцію і весь склад будь-якої установи, якщо для цього є вагомі причини. До таких причин належать: антидержавна, антинаціональна діяльність, корупція, шахрайство, нечесність депутатів, злочини та інші аналогічні вчинки, які ганьблять честь депутата, установи і держави. Процедура відкликання депутатів повинна бути унормована простим законом прямої дії.
 Всенародні вибори мають відбуватися один раз:
а) на посаду Президента України і в Національні Збори; 
б) в органи місцевого самовря- дування;
в) суддів;
г) в інші структури. 
Обирається тільки Президент. Усі віце-президенти призначаються президентом без будь-якого узгодження з Національними Зборами чи Вищою Національною Наглядовою Радою України (ВННРУ). Президенту надається виключне право формувати державний апарат управління на свій розсуд і під його персональну відповідальність.  
Територіальна громада села, району, області (краю) обирає  на відповідне місце основного депутата і резервного кандидата. Основний посідає депутатське крісло, а резервний працює з громадою на громадських засадах. Далі діє ротаційна система. Як тільки основний депутат допустив порушення закону чи обіцянок, територіальна громада відкликає його своїм рішенням і призначає резервного на основне місце.
Громадянин України може перебувати в статусі депутата будь-якогорівня лише п’ять років. Система виборів забезпечується територіальними громадами: сіл, селищ, районів, областей (країв). Балотуються на всі виборні посади тільки члени даної територіальної громади.
Законом про вибори визначається кількість депутатів по всіх виборчих установах: Національні Збори (в Палату депутатів та Сенат); крайові (обласні), міські, районні, селищні, сільські парламенти (колегії). Територіальні громади висувають кандидатів як в центральні, так і місцеві виборчі установи та створюють виборчі комісії.  
Центральна виборча комісія контролює діяльність місцевих виборчих комісій щодо дотримання процедури проведення виборів.
Виборча система має бути тільки мажоритарною, з повною інформацією про життя, дія- льність, матеріальний стан кандидата, з документальними підтвердженнями здобутого багатства. До балотування не допускаються особи з антиукраїнськими, антидержавними устремліннями, з ворожою щодо України ідеологією, в тім числі: про двомовність, подві- йне громадянство. Бізнесмени-мільйонери також не можуть балотуватися на державні посади, щоб уникнути використання службового становища для власних інтересів.
 Законодавчо затвердити відповідальність державної влади перед народом.
Перший варіант.Відповідальною особою в державі за життя і безпеку країни має бути одна особа – президент. Для цього він наділяється повноваженнями по захисту суверенітету і незалежності держави. Це великі, але обмежені повноваження. Він одноосібно несе відповідальність за долю держави, країни, народу, нації і за свою долю як державного діяча і як громадянина України. Обрання Президента (Гетьмана) України має відбуватися на підставі його поетапної програми дій на найвищій посаді, а саме: а) за перший рік буде зроблене (конкретний перелік); б) за другий рік буде здійснено (конкретний перелік) і т.д. Минув рік. Президент звітує. Відкритий звіт – найкраща форма виявити позитивні та негативні дії за звітний період. Якщо результати діяльності президента не задовольняють ВННРУ, народну масу, президент тут же звільняється з посади. Його обов’язки  доручаються одному з віце-президентів. Має добрі справи –  продовжується термін ще на один рік.
Другий варіант.Відповідальними особами в державі за життя і безпеку країни визна-
 чаються дві особи: президент і патріарх як верховні правителі. Їх обирають на підставі програм поетапних діянь на вищих державних посадах. Обидва в рівній мірі несуть відповідальність за долю держави, території, народу, сталий розвиток. Обидва звітують кожного року. Негативні показники в їхній діяльності дають право ВННРУ на усунення з посад обох, або одного з них. У цьому варіанті діє трисутнісна система (Нарід – Патріарх – Президент). Президент функціонує як світський керівник, патріарх як духовний керівник, ВННРУ як представник народу. Така система дає можливість здійснити прогрес у відродженні державно-національної справедливості. Ця система може бути тимчасовою або постійною моделлю життєдіяльності України як народної держави.

6. Яка ідеологія має бути провідною для України?

 – Як відомо, світом управляють ідеї. Саме тому кожна нація світу має свою власну ідею – концепт свого існування на Землі. Не винятком стала й українська нація. Вона породила власний світогляд- оберіг етнічної спільноти, який  називається Українська  Національна Ідея (УНІ). Це ідейна основа поведінки нації  і є Законом буття українців усього світу. Наше тлумачення Української Національної Ідеї окреслене такими поняттями:

     1. Українська Соборна Національна Держава.

     2. Українська етнічна територія.

     3. Українська ідейно, морально і фізично здорова  нація

     4. Українська  національна  еліта.

     5. Мирне співіснування з Небожителями та народами Землі.

Ще стисліше: Українська Національна Ідея – це Національна Україна- концентрований вираз національних інтересів України, українців як громадян держави, українців поза межами материнської території. В основу діяльності держави і суспільства має бути закладений зміст Української Національної Ідеї. Життя держави, суспільства без враху- вання Української Національної Ідеї позбавлено будь-якої рації і веде до загибелі, що й відбувається з нинішньою Україною. І все це на наших очах.
Мета українського народу – жити в Національній Україні. Сучасна космополітична Україна має тільки одну, єдину, одну-єдину стежину – стежину до національної сутності, до національної  держави, до Національної України, до Національної Ідеї. Це дорога до життя і безсмертя. Іншої дороги до життя немає. Усі інші дороги ведуть у прірву.
Саме тому патріотична еліта  покликана історією і долею української нації допомогти українському громадянству встановити народну владу, громадянське суспільство на національній основі, утвердити чистоту держави та суспільства.
Місія  надзвичайно складна. Виконати її в  короткий час неможливо. Це обумовлено тим, що українська нація потребує реанімаційного періоду для врятування, очищення її від впливу ворожих ідеологій. Націю спочатку треба ввести в стан господаря держави та суспільства.
Ми відкриті і чесні.У нас немає зерна неправди за собою. Ми розпочали народний похід, народну ходу за правду, справедливість і свободу. Ми йдемо мирним, не збройним похо- дом. Наша зброя – правда, справедливість і тверда наполегливість. Ми на своїй землі захи- щаємо себе і своє майбуття. З нами Бог і правда!
Смислові «промені» УНІ мають проникнути у всі соціальні прошарки суспільства, щоб подолати усталену зневіру в себе. Пересічний громадянин має стати центральною постаттю в українській державі. Народ – це велика фізична, інтелектуальна , політична, державотворча сила. Треба всім нам вірити в себе  І цю віру маємо вселити у свідомість молодого покоління, якому належить в недалекому майбутньому перебрати владу у свої руки. Саме для цього й мають спрямовуватися зусилля авангарду нації – еліти, що чесно і жертовно повинна служити своїй нації.

7. Які найголовніші втрати і здобутки України за 20 років відновленої державності?

 – Здобутки:
а) факт юридичного оформлення державної окремішності України;
б) державна символіка; в) міжнародне визнання України. 
Втрати:
розграбоване народне добро, населення ожебрачене. Коли німці відступали з України, то в колгоспах і в населення залишилося тварин удвічі  більше, ніж нині є в Україні. Хіба таку державність хотів мати український народ?!
Кордонів немає. Збройні сили безпорадні. Влада чужа. Деградація народу…


Ознайомитися з бібілографією І. Белебехи та прочитати(або скачати) його нову книгу "Національна Україна" можна на порталі ВОЛЯ НАРОДУ тут
  

Коментарі

 

Коментарі  

 
0 #6 Александр 29.10.2014 21:25
ВГО"Народний Парламент України" ознайомившись та проаналізувавши інтерв"ю з Іваном Белебехою дійшла висновку, що механізм по здійсненню контролю над владою нагадує реставрацію та не носить реального механізму громадського контролю, механізму відклику та притягнення до юридичної відповідальност і за невиконання наказів мільйонів її громадян.Крім того, той механізм, який пропонує запровадити автор носить лише декларативний та декоративний характер.

Для того щоб запровадити не конституційну імітаційну демократію а реальну владу більшості її громадян необхідно відповісти на два основних питання: Що робити та у який спосіб ? Що робити зрозуміло. Необхідно змінювати систему влади. А у який спосіб потрібно подумати. Для цього всі хто має розум в голові а не емоції повинні створити координаційний інформаційний центр по відпрацюванню механізму зміни державної системи влади. Наша організація пропонує відмовитися від конституційної демократії та повернутися до самоврядування шляхом запровадження цивільно трудових договірних відносин - ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ в політичне життя країни між представниками із 24 областей України в особі "Працедавця" та з іншої сторони між кандидатами в державні та місцеві органи влади в особі "Виконавця". Завдяки Трудовому договору ми зможемо повернути назавжди владу більшості її громадян та покарати винних за геноцид, який влаштували політичні клани та фінансово - олігархічний капіталізм.

Якщо Вас зацікавив наш механізм або у вас є свій механізм просимо Вас надіслати нам на електронну адресу або зв"язатися з нами по тел.0636141211 або по електронній адресі.
Цитувати
 
 
0 #5 Людмила К. 02.04.2012 00:01
Дуже багато дурниць. Людина солідна, а мислить по-дитячому. Безальтернативн ий шлях - див. Програма дій українського народу з 2012 року. Все чітко і ясно і без збочень. Беріть і працюйте.
Цитувати
 
 
0 #4 віктор 07.05.2011 16:50
ЩЕПЛЕННЯ (ПРИВИВОЧНИЙ) ГЕНОЦИД ПРОТИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ- СЛОВ*ЯН

УКРАЇНА ПОВТОРЮЄ ШЛЯХ ВЕЙМАРСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 30 РОКІВ 20 СТ. ЇХ МОСОВИМ ЗАХОПЛЕННЯМ ЗЕМЛІ , ЗЛОЧИННИМ РЕЙДЕРСТВОМ ,ПРОДАЖНІСТЮ ЧИНОВНИКІВ , ПАРАЗИТИЗМОМ І РОЗБЕЩЕНІСТЮ
" МАСОНСЬКОЇ ЕЛІТИ" СПЕЦІАЛЬНИМ ВПРОВАДЖЕННЯМ У КЕРІВНІ СТРУКТУРИ ВСІХ РІВНІВ , ДЕГЕНЕРАТІВ , ЗБОЧЕНЦІВ , ПСИХІЧНО ХВОРИХ ЛЮДЕЙ І ОСІБ " НЕТРАДИЦІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ".
ТОДІ ПРИЙШОВ АДОЛЬФ ГІТЛЕР.
В ЧИЛІ ПРИЙШОВ АУГУСТО ПІНОЧЕТ.
В ГРЕЦІЇ ПРИЙШЛИ ПОЛКОВНИКИ
ХТО ПРИЙДЕ В УКРАЇНІ ??????????.
ЗА УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ; МАЗЕПУ-АДОЛЬФА-ДЖУГАШВІЛІ-ПІНОЧЕТА-ЛУКАШЕНКО В ОДНІЙ ОСОБІ-В КРАЩИХ НАЦІОНАЛЬНИХ- КУЛЬТУРНИХ-ІСТОРИЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ТРАДИЦІЯХ/

Вакцини існують трохи більше двухсот років,і весь цей час не стихають суперечки
про їх ефективність щодо примінення.При тому в нашій країні склались злочинні традиції вакцинувати “всіх підряд,через зручності з організаційної точки зору” що приводить до плачевних результатів? Коли до 90% дітей захворівших дифтерією знаходяться “правильно і своєчасно” привитими.
Туберкульоз теж не хоче “знищуватись” не дивлячись на протизаконну медичну допомогу, що надається в роддомах нашим дітям обманом БЦЖ-вакцини в перші дні життя. Особливі хвилювання викликають ті факти, що свідчать про проведення на наших дітях “широкомаштабни х випробовувань безпеки” нових вакцин під пристойною пропозицією “календарних щеплень”. І Україна посіла перше місце у світі по активній формі туберкульозу. Мої прогнози 1989-1993рр.
І на сьогодні , в Росії проводять прививки під виглядом профілактики , як будто би для попередження раку грудей, та матки.
Україна на черзі за цими прививками . . Прививки двох видів;
1. Так от, перша прививка буде являтись обов*язковою в школах, наукових закладах, роботах,- дівчатка ,та жінки з 10 до 30 років/
Ці прививки співпадають з прививками якими стерилізували дівчаток, та жінок дітородного віку,- Мексики , Нікарагуа , Іраку і так далі.
Дія на організм; Створення в організмі постійної так названої “хибної вагітності”
і відторгнення плоду на 3-4 місяці вагітності. Крім прямої дії, дана прививка має велику психологічну дію, так як багаточисельні викидиші на пізніх строках вагітності створюють панічний страх перед самою можливість вагітності.
2. Прививки розраховані на жінок старше 40 років
Імуноглобулін людини, та препарати ГМО
Вплив на організм ; Різке збудження імунітету з допомогою введеного “ молодого” імунітету , з наступним, на протязі 2-5 років різким його зниженням ( без підпитки “молодого імунітету”) до нуля , то єсть , не можливістю організму протистояти інфекціям. ( СНІД) . Україна знову посіла перше місце в Європі по захворюваності на СНІД.
ЗНАЙ!!! ПО ЗАКОНУ НІХТО НЕ МАЄ ПРАВА ПРОВОДИТИ ВАКЦИНАЦІЮ
ДІТЕЙ, ТА ДОРОСЛИХ НАСИЛЬНО!!!!!!! !
Батьки повинні знати , що практично після усіх прививок мозок дитини зазнає пошкодження. В 1993 році вперше в Україні зафіксофано дегенерацію нейрогенома еволюційно стабільної структури, яка контролює інтелект людини, тобто мозок. Що слідує за цим,-інтелектуальне виродження нації. Що ми будемо пожинати на початку третього тисячоліття-і буде продовжуватись при повній підтримці народу
Прививки-це ще й інструмент, який виконує дві функції. По-перше,пропускаю чи дітей через прививки, приховано скоротити населення України до-5млн., та Росії -до 15 млн. до рівня запланованого світовою закулісою.
І не тільки України і Росії- а і всієї планети.
До 2025-2030 років в Україні залишити 22-26 млн. населення. До 2045-50 років до 5 млн. рабів. Читайте мої наукові роботи , та прогнози 1989-1993 років,- до 2050 років.
Друга функція-ослабити роботу мозгового апарату,коли людина буде не в змозі мислити самостійно.Тобто виростити нове покоління людино-тварин. Які тупо повинуються своїм хазяям,- бездумних, бездушних, покірних рабів. Таких людей легко зомбувати ; управляти ними як заманеться катам Українського ,та Російського народу- синам диявола.Тому то й іде стравлення українців, та росіян,-таким чином відволікаючи від страшних проблем двох братніх народів.Іще одне,-використовувати Росіян ,та російськомовних громадян в ролі жандармів проти поневолених народів .- своїх націй.
Прививки які мають інородні протеїни, будучи вприснуті в кров, міняють структуру генів людини. Звідси привиті отримують відхилення в психіці, які проявляються в різних формах,та різних періодах життя людини , коли відкривається з віком шизофренія, та інші види захворювань які проявляються через 5-40 років після прививки.
Так в 50 роки в США були проведені щеплення найбідніших верств населення від поліомеліту, дослідники виявили потужний імуноподавлювач ; вірус СВ-40 . Десятки міліонів американців які отримали ці прививки з цією страшною добавкою вже померли. Саме в ракових пухлинах мозку була виявлена добавка вірусу раку СВ-40. Також вона була виявлена у хворих на білокрів*я. Так от , вдумайтесь, чому по радіо, телебаченню в маршрутках.- народ волає про допомогу своїм маленьким діткам , хворим на різні види онкологічних захворювань. Коли ж ці маленькі створіння отримали ці страшні недуги?
Так проводячи експерименти на живих людях, впевнених в тому ,що без прививок вони загинуть від холери,чуми,пол іомеліту чи іншої напасти, яку їм обов*язково приправлять в будь які медичні препарати, прививки, чи продукти харчування, парфюмерію і так далі. Таким чином ,комбінатори відпрацьовують схеми мозгового підкорення сатаністам великих мас народу. Мало кому приходить в голову,що прививки-це ще і спосіб прихованої ліквідації сотень міліонів людей, які є зайвою частиною людства , яка перегружає планету. За нашими прогнозами вакцини, медичні препарати, які поставляються, та будуть поставлятись в Україну і які є рекомбінантними генно-інженерними вакцинами, мають ряд отруйних речовин-консервантів; солі ртуті, гідроокис алюмінію, полісорбентів та інше. Що ще заховають генні інженери у вакцини ? Добре відомо що можна підселити туди ген будь якого онкологічного захворювання, чи ген будь якого іншого захворювання.
І не тільки у прививки. Уже розроблені прививки в каплях, захворювання очей, серця, печінки і так далі. При тому, що поставщиками цих вакцин є формацевтичні фірми іноземних держав, приватні фірми, які за прибутки готові виробляти ,та постачати любий непотріб.
Тому ми звертаємось до всіх людей,-офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів і старшин, рядових,-АРМІЇ ,МВС ,СБУ ,та всіх силовиків, у вас також є дружини ,діти , внуки , правнуки.
Нас рішили знищити і це вже не жарт. Ваших дітей будуть вбивати разом з нашими.
Тому у вас є вибір; або допомогати вижити своєму народові. або купувати гробики своїм дітям,внукам.правнукам-------------------------------------------------------------------
СПАСІТЬ СВОЇ ,ТА НАШІ ЖИТТЯ.
Фонд Рокфелера виділяє міліарди доларів на розробки в напрямку винищення зайвої частини населення (слов*ян), натомість отримає життевий простір України ,та Росії---------------------------------------------------------------------------------------------
Читайте; www . rusprav.org сайт моїх російських колег
www. personal-plus.net форум статті = soko1
ДУМАЙ УКРАЇНЕЦЬ З РОСІЯНИНОМ , КИНЬТЕ ЧВАРИ, ВАШІ ВОРОГИ,-
СХОДНЯКИ ВЕРХОВНОЇ ЗРАДИ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ .
1989- 2010 років.

Директор МП ( ВІЗИР ) наукового центру(СТРАТЕГІ ЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ-АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУ) моя адс. Віценко В.П.

Передавайте мої статті в інтернеті друкуйте та розповсюджуйте їх/
Вимагайте моїх виступів по телебаченню та радіо БЕЗФІНАНСОВІ ПРОЕКТИ;
ЕКОЛОГІЯ – ЕКОНОМІКА- С/Г- АРМІЯ ТА ОЗБРОЄННЯ та інше /
Буду вдячний за допомогу нашому центру; ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ДЕКІЛЬКА ХОРОШИХ НОУТБУКІВ ДЛЯ ВІДРЯДЖЕНЬ МОЖНА Б/В.
З ПОВАГОЮ ДО ВАС СЛОВ*ЯНИ , ВАШ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ
Цитувати
 
 
0 #3 San 06.05.2011 21:36
Цитую Олександр:
Багато слушних думок і ідей... А як їх втілити в українське життя?

Потрібно зібратися разом сотні розумних людей, таких як Белебеха і показати, що робити!
Цитувати
 
 
0 #2 Олександр 06.05.2011 19:10
Багато слушних думок і ідей... А як їх втілити в українське життя?
Цитувати
 
 
0 #1 Сергій 06.05.2011 15:30
Я прочитав кілька книг Івана Белебехи. Це справжній полум'яний патріот України.
Такою людиною повинен пишатися не лише Харків, а й уся Україна! Слава!
Цитувати
 

Додати коментар

Захисний код
Оновити