Маркіян Гудзь: Територіальні громади VS "власті совєтов"
Всупереч чинній Конституції України влада і власність у державі зосереджена в руках рад і виконкомів (органів місевого самоврядування), а не територіальних громад!
Живемо в СССР: совок, лєнінська влада рад процвітає! Коментарі, як кажуть, зайві.
Зацініть, а головне, усвідомте різницю:
Ст. 93 Конституции СССР: "Статья 93. Советы народных депутатов непосредственно и через создаваемые ими органы руководят всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь."
Ст. 143 Конституції України: "Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Р.S. Большая советская энциклопедия:
"В. И. Ленин выдвинул Советы как новую политическую форму организации трудящихся масс в борьбе за пролетарскую революцию и диктатуру пролетариата.
Советы возникли в результате революционного творчества масс в Революции 1905—07 в России как органы руководства стачечной борьбой рабочих и были зачаточными органами новой, революционной власти — революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства".

Р.Р.S. Суть підміни виразно прослідковується на прикладі ст. 3 Конституції СССР 1936 року:
«Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни (УВАГА!!!) в лице Советов депутатов трудящихся»
Тому нагадаю, що згідно з чинною Конституцією України первинним суб'єктом урядування є не совєти (ради), а громади, територіальні громади. Отже, юридичними особами мають бути тергромади. І не совєти (органи) плодять інші органи, а територіальні громади утворюють свої органи управління на підставі прийнятих ними (територіальними громадами) Статутів.

Маркіян Гудзь, активіст, громадський експерт з питань місцевого самоврядування
Інф. із сторінки автора у Facebook

Коментарі

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити