Володимир Пилипчук: "Україна має право витребувати в РФ ядерну зброю і її носії, або отримати компенсацію їх вартості!"
Пишу цю статтю, бо бачу повну бездіяльність влади в захисті інтересів України.
Бачу, що очільники і Мінюсту і МЗС - або профнепридатні, або зрадники України, або прямі і штатні агенти кремля!
1. В міжнародній цивілістичній практиці законність передачі майна є результатом угод, укладених у відповідності до чинного і визначеного договором законодавства, визначена відповідальність сторін за невиконання положень договору і визначена підсудність спорів за договором і має оформлюватися відповідним договором.

Видами таких договорів є наступні: -купівлі-продажу, дарування, міни, поділу спільного майна, комісійні, бартерні, консигнаційні, договори контрактації.
Жоден з таких договорів не був заключним між Україною і РФ при передачі Україною ядерної зброї і її носіїв Російській Федерації. Тому, як сама передача, так і володіння нею Російською Федерацією не є законною, в результаті чого Україні було заподіяно як матеріальної шкоди, так і шкоди її обороноздатності. Тобто, РФ набула згадане майно з порушеннями ПУБЛІЧНОГО ПРАВА. В такому випадку має бути проведена реституція. Для цього Україна має звернутися з реституційним позовом до Міжнародного Суду. Довідково: - Реститу?ція (лат. restitutio відновлення) — поновлення порушених майнових прав, приведення їх до стану, що існував на момент вчинення дії, якою заподіяно шкоди, тобто повернення або відновлення матеріальних цінностей у натурі — тих же самих, або подібних, або речей такої самої вартості, або вартості речей.

2. Можливості повернення майна (або отримання компенсації за нього) в залежності від юридичного статусу Будапештського Меморандуму від 5 грудня 1994 року .
Спершу слід дати відповідь на запитання: Сам правочин поіменований як «Будапештський Меморандум» є ДІЙСНИМ з юридичної точки зору, чи Недійсним - тобто НІКЧЕМНИМ?
А) Якщо Будапештський Меморандум від 5 грудня 1994 року визнається недійсним, або -НІКЧЕМНИМ, то Україна має звернутися з віндикаційним позовом до Міжнародного Суду проти РФ про поновлення порушених майнових прав і приведення їх до стану, що існував на момент вчинення дії – до моменту підписання «Меморандуму. Довідково: - Віндикація (від лат. Vindicatio захист) – витребування неволодіючим власником свого майна від незаконно володіючого ним НЕ власника.

Якщо «Будапештський Меморандум» визнається НЕ дійсним, нікчемним, то це означатиме, що в України і не існує зобов`язань по денуклеаризації своїх Збройних Сил!
Б) Якщо Будапештський Меморандум від 5 грудня 1994 року визнається ДІЙСНИМ, то не вступаючи в полеміку стосовно юридичного статусу документу, слід відмітити, що в ньому містяться дуалістичні толкування: - в англомовному варіанті тексту меморандуму йдеться не про security safeguards (українською мовою – гарантії безпеки), а про security assurances (українською мовою – запевнення в безпеці), що передбачає значно слабший характер зобов’язань сторін. Але все таки –ЗОБОВ’ЯЗАНЬ СТОРІН!!! А Україна свою частину зобов»язань виконала. Стала без'ядерною державою і передала РФ свою ядерну зброю і її носії під гарантії ненападу на неї, під гарантії збереження її суверенітету і не доторканності українських кордонів. А РФ своїх зобов'язань не лише не виконала, а стала агресором проти України. Тобто отримала зброю і без''zдерний статус Збройних Сил України обманним шляхом? Що дозволило їй безкарно (в військовому плані) агресію проти України.

В) Тому, якщо ядерна зброя і її носії була передана РФ під «Зобов`язання» (гарантії, запевнення) РФ територіальної цілісності України, але цих зобов`язань (гарантій, запевнень) РФ не виконала (не дотрималася, порушила, обманула), то РФ має бути визнана рішенням суду НЕДОБРОСОВІСНИМ НАБУВАЧЕМ і незаконним володільцем ядерної зброї і її носіїв. За загальноцивілістичною практикою, власник майна має право вимагати це майно від недобросовісного придбавача, або вимагати компенсації його вартості, подавши до Міжнародного суду відповідний позов.

Тобто – як не крути, як не верти, але РФ має або повернути Україні ядерну зброю і її носії, або компенсувати Україні її вартість. Але, якщо Міжнародний Суд визнає чинним зобов`язання України за «Меморандумом» по денуклеаризації своїх Збройних Сил, то він НЕ зобов`яже РФ повернути нам зброю, але змушений буде присудити компенсацію Україні вартості зброї, оскільки РФ виявилася недобросовісним їх набувачем (і отримала обманним шляхом), що дало їй змогу в результаті штучного зниження обороноздатності України - порушити її кордони і анексувати частину її території, що вже підтверджено міжнародними організаціями і іноземними державами. Отримання РФ зброї від України дозволило їй з «гаранта» безпеки України перетворитися на безкарного агресора на територію України.

Кругом у тексті пишу «звернутися до суду», бо усвідомлюю, що в досудовому порядку РФ не погодиться ні віддати майно, ні компенсувати Україні його вартість ...
Це і є моїм передноворічним не лише побажанням владі України, але й передноворічною Вимогою до неї!

Володимир Пилипчук, політик, доктор економічних наук, професор, громадський діяч
Інф. із сторінки автора у Facebook

Коментарі

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити