У 2006-му році Демократичне об'єднання "Українська Національна Рада" відкрито звернулося до органів влади з пропозицією затвердити девіз "Слава Україні!" на державному рівні у якості офіційного. Серед відомих осіб, які тоді підтримали Звернення, був і Президент УНР в екзилі Микола Плав'юк.
Публікуємо текст документу:  

                                        Президенту України В. Ющенку

                                        Голові Верховної Ради України О. Морозу

                                        Директору Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди
                                        при НАН України  М. Поповичу

                                                                                    
ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ
щодо визнання національних символів


        15.07.2006

        На 15-ту річницю Незалежності України залишається не визначеною на державному рівні стратегія розвитку України та її ідеологічна доктрина. Не дав відповідь на це і Універ-сал національної єдності, підписаний за ініціативою Президента України.
        Тому святкування річниці виявило окремі випадки зневаги деяких антиукраїнських сил до української мови і національних святинь. Якщо влада вчасно не відреагує на ці прояви, то вони поставлять під загрозу існування Української держави.    

       Святе місце порожнім не буває. З мовчазної згоди можновладців ідеологія для України дана на відкуп «сірим кардиналам», а антиукраїнська преса публікує розлогі статті про на-гальну необхідність зміни національної ідеології на «громадянську», «соціальну» тощо.
       З ідеологічними ініціативами вийшов на загал і національний мобільний оператор Ком-панія «Київстар». До 15-ї річниці Незалежності України вона організувала відкритий кон-курс на створення Державного Девізу України. Обґрунтування конкурсу таке: «Україна має державний Герб, державний Прапор, державний Гімн, але й досі не має офіційного держав-ного Девізу, який в багатьох країнах світу є одним з основних символів державності та суве-ренітету».
      Згідно з умовами конкурсу 100 кращих варіантів девізів, відібрані експертною комісією Інституту філософії ім. Г Сковороди при Академії Наук України, будуть відправлені до Вер- ховної Ради та Секретаріату Президента України.
     Журі конкурсу – експертна комісія Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди при Націо-нальній Академії Наук України на чолі з академіком НАН України та директором Інституту Мирославом Поповичем.

     Можливо, організатори акції мають добрі наміри. Дійсно, офіційно Державний Девіз Ук-раїни не визначено. Проте, насправді загальновідомий український національний девіз вже існує впродовж багатьох століть! Безперечно, це «СЛАВА УКРАЇНІ!».
     Саме цими двома словами з глибокої давнини вітали один одного українці. Саме в них закладена глибока шана до рідної держави. Саме цим висловом неодмінно завершуються урочисті промови громадян України та закордонних гостей.
     Цей девіз – вияв переможного вічного і здорового прагнення наших попередників бути вільною нацією. Тому це гасло повнокровно живе і в нашому поколінні, високо підносить національний дух та національну гідність. Як влучно сказав поет:
                                                      «Воно й сьогодні недруга ляка,
                                                      Оте прадавнє «Слава Україні!»

                                                      
     Україна має й інші випробувані часом гасла: «Ураїні – волю!», «Україна понад усе!», «В єдності – сила!». Проте, в цьому списку «Слава Україні!» – поза конкуренцією.
  Вважаємо за доцільне затвердити цей девіз на державному рівні у якості офіційного.                                                                                       
     
     Слава Україні!

Список осіб, які підтримали "Відкрите звернення
щодо визнання національних символів”:       Голова Демократичного об’єднання
       "Українська Національна Рада”                                        Юрій Пальчуковський     

       Дослідник української національної символіки,
       громадський діяч                                                             Михайло Роль

       Голова Спілки офіцерів України                                      Григорій Омельченко               

       Директор Національного Інституту
       Історичної пам’яті                                                            Ігор Юхновський    

       Голова „Всесвітньої Української
       Координаційної Ради”, поет                                            Дмитро Павличко              

       Голова Спілки меценатів України                                    Михайло Слабошпицький  
     
       Голова Організації Українських Націоналістів,
       Останній Президент УНР в екзині                                   Микола Плав'юк               

       Директор Інституту українознавства                               Володимир Сергійчук

       Голова Спілки письменників України                              Володимир Яворівський

       Голова ВО „Просвіта”                                                       Павло Мовчан

       Президент Києво-Могилянської
       Академії                                                                           В’ячеслав Брюховецький

       Письменник                                                                     Борис Олійник

Коментарі

 

Add comment

Security code
Refresh